Žádné mlýnské kolo neklape tak zlostně jako jazyk regensbergčanů.
(rčení z Porýní-Falce)

Poslední změny

« 1 2 3 4 679 1357 2034 2712