Na mlýn dva mlýnské kameny,
k přátelství dvě srdce.
(turecké přísloví)

Čekanický, Ovčínský, Bolinův mlýn

Čekanický, Ovčínský, Bolinův mlýn
32
32
Čekanice-Ovčín
38801
Strakonice
Čekanice
49° 22' 27.4'', 13° 53' 42.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn se nachází pod hrází Ovčínského rybníka. Budova mlýna je dvoupatrová a mlýnice byla od obytné části původně oddělena zřejmě schodištěm. Areál mlýna se skládá ze samotné budovy mlýna, která byla zároveň i obytnou budovou ke které je na severozápadní straně přistavěna motorovna. Dále se v areálu nachází bývalé chlévy, stodola a kolna na stroje.
Mlýn leží 800 m východně od Čekanického zámku
Bílý potok
nepřístupný

Obecná historie:

Již v roce 1657 jsou v Sedlických matrikách uváděni, jako kmotrové, mlynáři z Čekanic. Byli to členové rodu Měřičků. Jejich příbuzní měly dlouhá léta též mlýn Kořenský v Lažanech a jejich dcery se provdávaly zase na mlýny Pilu, Kabelík a mlýny na Otavě. Vroce 1756 připomíná se tu mlynář František Kalous a po něm Matěj Konopka.

V roce 1784 koupil mlýn v Čekanicích Jiří Pelikán od Jana Krauchera za 310 zl.

V roce 1803 kupuje od Jiřího Pelikána mlýn Václav Picek za 1600 zl.

Roku 1804 kupuje od V. Picka mlýn František Bartůněk za 3040 zl.

V roce 1810 změnil mlýn majitele hned několikrát, 10. ledna ho koupil od F. Bartůňka Václav Vidalík za 3700 zl. a od něj ho 9. července koupil lnářský lékař Hynek Krolop ale hned ho přepustil Antonínovi Černému za 4925 zl., který ho ještě téhož roku dne 12. září prodal Matěji Wildnerovi za 5500 zl.

Od Matěje Wildnera mlýn koupil 30. května 1811 Jan Bolina, který pocházel z mlýnu Bolina č.p. 53 u Milína za 7 565 zlatých v černých bankocetlích se vším příslušenstvím, nářadím a pozemky.

Mlynářskému rodu Bolinů patří tento mlýn do dnes.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Již v roce 1657 jsou v Sedlických matrikách uváděni, jako kmotrové, mlynáři Čekanic. Byli to členové rodu Měřičků.

V roce 1811 kupuje mlýn Jan Bolina, který pocházel z Bolinského mlýna v Milíně.

V roce 1834 po jeho smrti přebírá mlýn jeho syn, také Jan Bolina.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

V roce 1874 převzal mlýn další Jan v rodu Bolinů.

Jeho nejstarí syn Jan Václav odchází na mlýn do Pole.

V roce 1916 převzal mlynářskou živnost na mlýně syn Jana Boliny Václav Bolina.

Starší bratr Václava Boliny, Jan Václav Bolina byl mlynářem na mlýně v Poli.

Za okupace v 2. světové válce byl mlýn uzavřen.

V roce 1953 umírá mlynář Václav Bolina a mlýn přebírá jeho syn Josef Bolina se svojí ženou Růženou jejíž sestra byla provdána na nedaleký Kořenský mlýn v Lažanech.

Sestra Josefa Boliny Božena byla provdaná na mlýn do Želvice.

Na konci 60. let je mlýn uzavřen. 

Rodina Bolinova adaptuje část bývalé mlýnice na obytné místnosti.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Potomci mlynářského  rodu Bolinů žijí na mlýně do dnes.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Měřička
 • Kalous
 • Konopka
 • Kraucher
 • Pelikán
 • Picek
 • Bartůněk
 • Vidalík
 • Černý
 • Wildner
 • Bolina

Historie mlýna také obsahuje:

1657- Měřička

1756-František Kalous

Matěj Konopka

Jan Kraucher

1784-Jiří Pelikán

1803- Václav Picek

1804- František Bartůněk

1810 (10.1.) - Václav Vidalík

1810 (9.7.-8.8.) - Hynek Krolop

1810 (8.8.-12.9.) - Anton Černý

1810 - Matěj Wildner,

1811- Jan Bolina(*1782 mlýn Bolina)

1834- Jan Bolina(*1807 mlýn Bolina)

1874- Jan Bolina(*1844)

1916- Václav Bolina(*1885)

1953- Josef Bolina(*1921)

1992- Stanislav Bolina

2016- Tomáš Bolina

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  01 2019
  • dochován pouze obytný objekt/obytná část
  • dochovány hospodářské části
  vrchnostenský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   vícepodlažní
   • dveře
   • okno
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    zařízení poháněné vodním motorem:
    -jeden šrotovník
    -jedna loupačka průměr 31 cm
    -jedna stolice válců průměr 34 cm
    -jeden převod na mlátičku
    Zaniklý
    • pila
    • pohon zemědělských strojů
    • stavidlo
    • náhon
    • vantroky
    • jalový žlab
    • normální znamení
    • rybník
    • odtokový kanál
    • lednice
    Náhon provedený v rostlé zemi, u mlýna je obložen žulovými deskami, je dlouhý 59 m.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popisjedno kolo na svrchní vodu o průměru 3,50 m, šířka 0,80 m, světlá radiální hloubka korečků 28 cm, kolmá šířka korečků 13 cm.
    Spád 3,70 m
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popisjedno kolo na svrchní vodu o průměru 3,50 m, šířka 0,80 m, světlá radiální hloubka korečků 28 cm, kolmá šířka korečků 13 cm.
    Spád 3,70 m
    Typnaftový motor
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Typnaftový motor
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Historické technologické prvky
     Žádná položka není vyplněna

     Místo uloženíSOA Třeboň, SOkA Strakonice
     Název fonduVelkostatek Čekanice
     Název archiváliePozemková kniha statku Čekanice
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signaturaOS Blatná 61, 62
     Místo uloženíSOA Třeboň, SOkA Strakonice
     Název fonduVelkostatek Čekanice
     Název archiváliePozemková kniha statku Čekanice
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signaturaOS Blatná 61, 62
     Místo uloženíSOA Třeboň
     Název fonduobec Čekanice
     Název archiváliekronika obce Čekanice
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     26.1.2019 20:46 uživatelem bugic

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 27.1.2019 13:44