Huba mu jede jako mlýn.
(německé rčení)

Mohelnický, Ježkovský mlýn

Mohelnický, Ježkovský mlýn
7
Mohelnice
33501
Plzeň-jih
Mohelnice u Nepomuka
49° 28' 48.6'', 13° 38' 35.8''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Větší mlýn ve vsi pod rybníkem, připomínaný již k roku 1584.
200 m jv od kapličky v Mohelnici
Víska
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1584 Desky zemské (DZ 69, M24) mlynář Ondra Pešek.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1670 mlynář Jan Ježek

1681 Urbář zelenohorský: mlejnec Ježkovský, k němu náleží 12 strychů pozemků, na sv. Jiří se platí 49 krejcarů, na sv. Jakuba 37 krejcarů, na sv. Havla 1 zlatý rýnský a 10 kr., na Vánoce 37 kr., odvádějí se 3 strychy žita

1681 přidána robotní povinnost - po celý rok 3 dny v týdnu se sekerou

1692 zpustlý mlýnec ježkovský převzal Jan Hyndrák s manželkou Dorotou, 1700 jej splatil

mlynář neplatí desátek, ale ke kostelu sv. Petra a Pavla v Milči odvádí ročně půl měřice pšenice k pečení hostií

1722 Jan Hyndrák zemřel, mlýn zdědila dcera Kateřina, provd. za Matěje Maška, mlýnec v hodniotě 30 kop. míš. mu přenechala

1749 Matěj Mašek zemřel, mlýn převzal syn Matěj s manželkou Dorotou, musel vyplatit 30 kop sourozencům

1755 poddanský mlýn o 1 kole na nestálé vodě, mlynář je ale "chudej a  nedělá"

1779 Matěj Mašek (Ježek)  zemřel, mlýn užívá syn Josef Ježek (Mašek)

1787 mlýn zapsán synovi Josefu Maškovi, odhadnut na 500 zl., musel vyplatit vdovu a sourozence

15.1.1814 Josef Mašek uzavírá smlouvu se synem Václavem, přenechává mu mlýn v ceně 2000 zl., po odečtení jeho dědického podílu mu zbývá doplatit 1500 zl.

vrchnosti se platí 3 zl. 15 kr. a 5 denárů ročně a odvádějí se 3 strychy pšenice

1814 Josef Ježek

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1853 mohelnický mlynář se vyplatil vyvazovací tabelou za 200 zl. z poddanských povinností k zelenohorskému panství, mlýn však nadále zůstává majetkem zelenohorského panství (Engelbert Ferdinand Auersperg).

Václav Ježek

1922 Josef balík, mlýn přestavěn a rekonstruován, instalována turbína

1930 Josef Balík

1931 Marie a Václav Ježkovi věnovali kříž před mlýnem "v upomínku na Mohelnici"

2010 Josef Misař

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Pešek
 • Ježek
 • Balík
 • Mašek
 • Hyndrák

Historie mlýna také obsahuje:

1584 Ondřej Pešek

1670 Jan Ježek

1692-1722  Jan Hyndrák (Ježek)

1722-1749 Matěj Mašek(Ježek)

1749-1779 Matěj Mašek (Ježek) ml,

1779-1814 Josef Ježek (Mašek)

1814 Václav Mašek (Ježek)

1920-1930 Josef Balík

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  02 2020
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   jednopatrový
   1922 mlýn přestavěn, budova mlýnice rozšířena přístavkem na severní straně, čímž dosáhla délky 12,75 m a šířky 6 m, nad přízemím bylo vyzděno nové zdivo z cihel, mimo přízemí vznikly 3 nové podlahy na trámových nosičích, které byly spojeny manipulačními schody. V přízemí byly 1 dveře ven a 1. patro bylo spojeno s domovní chodbou, mlýnice byla kryta taškami, podkroví osvětleno okny ve štítových stěnách.
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • náhrobky, pamětní desky
   • drobné sakrální památky
     Žádná položka není vyplněna
     Po přestavbě 1922 3 podlaží na trámových nosičích.
     Podkroví:
     1 reforma
     1 prachový cylindr
     1 koukolník
     1 třídící a moučný hranolový vysévač
     2. podlaha: manipulační
     1. podlaha:
     1 válcová stolice 500 x 300 cm
     1 loupačka
     měl být zřízen 1 český kámen
     přízemí: hlavní transmise
     skladovací prostory obilí, kapsové výtahy
     • vantroky
     • rybník
     Z Mohelnického rybníka (5,78 ha) voda původně přiváděna 14 m dlouhým žlabem na kola.
     Po instalaci turbíny protékala stavítkem u mlýna (světlá šířka 1,15 m, výška 0,8 m) do vybetonovaného žlabu, ten byl na konci zahrazen stavítkem, regulujícím přívod k turbíně.
     1925 stavidla na Mohelnickém rybníce stržena povodní, 1926 povolena výstavba nových stavidel, rybník patřil velkostatku Zelená hora, vytahování stavítek oobsatrával zřízenec velkostatku, v jeho nepřítomnosti majitel mlýna
     Opačný kraj hráze, než se nachází obtok, je vyzděn a tudy byla vedena voda do lednice, po jámě lednice je dnes patrná prohlubeň a teče tudy trochu vody, která dále vtéká pod nároží objektu, dále je odtok zatrubněn a ústí do Vísky až u mostu, po němž potok překračuje silnice.
     Typturbína Francisova
     StavNezjištěn
     Výrobce
     Popisinstalována 1922
     1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,165 m3/s, spád 3,65 m, výkon 8,2 HP
     Typturbína Francisova
     StavNezjištěn
     Výrobce
     Popisinstalována 1922
     1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,165 m3/s, spád 3,65 m, výkon 8,2 HP
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popispřed 1922: 2 kola na svrchní vodu
     horní kolo: prům. 3 m, hltnost 97 l/s
     spodní kolo: prům. 2,9 m, hltnost 120 l/s
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     • pískovcový kámen | Počet: cca 10
     • AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 31
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 31
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorVendula Hnojská
      NázevToulky po vodě - mlýny na přítocích Úslavy
      Rok vydání2011
      Místo vydáníBlovice
      Další upřesněnís. 93-95
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorPetr Rožmberský
      NázevO mlýnech na potoku Vísce II.
      Rok vydání2010
      Místo vydáníBlovice
      Další upřesněníJižní Plzeňsko - Historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, roč. VIII/2010, s. 59-62
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      4.2.2020 11:32 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 4.2.2020 19:40