Když strčíš krejčího, tkalce a mlynáře do jednoho pytle a
necháš je válet s kopce, kdo bude ležet dole? Vždycky lotr.
(dolnosaské přísloví)

Vondrův, Horní mlýn

Vondrův, Horní mlýn
60
Peklo
516 01
Rychnov nad Kněžnou
Peklo nad Zdobnicí
50° 7' 31.3'', 16° 19' 2.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Vícepodlažní zděný mlýn v podobě pro vyspělé umělecké složení. Původně panský mlýn, založený rychnovskými Kolovraty v roce 1710.
na jihovýchodním okraji intravilánu
Zdobnice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1710 založen rychnovskými Kolovraty, provozován ve vrchnostenské režii

1.1.1728 od Františka Karla hraběte Libštejnského z Kolovrat zakoupil Kašpar Schnabel i s pozemky a veškerým příslušenstvím

1.4.1739 od Kašpara Schnabela zakoupil František Krsek se všemi právy k mostu na Zdobnici, s dobrým ročním příjmem v těch mezích a právech, jak on sám od starodávna (! ve skutečnosti pouhých 11 let) užíval a to s jedním složením, se štěpnicí, s poli 3 str. 2 věrtele, s loukou 2 str., porostlinou 1 str.. za sumu peněz hotových 620 kop. Hotově zaplatil při předávání 470 kop a 150 kop ve třech letech od data zápisu, vždy ročně 50 kop.

18.10.1765 od otce zakoupil syn František Krsek za 600 kop a to již s dvojitým složením.

1.9.1796 od Františka Krska koupil mlýn František Křen, rychtář a šenkýř ze Svídnice za obnos 3.150 zl.

12.6.1836 přebírá mlýn syn František Křen

1840 vrchnost zřídila u mlýna dřevěný věšadlový most (dosud existuje, chráněn jako technická památka)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

31.1.1868 mlýn přechází do vlastnictví rodiny Dvořáčkovy

při mlýně zřízena pila

31.5.1892 dle rychtářské smlouvy majitelkou Barbora Dvořáčková

mlýn pronajímán

1901 nájemce Josef Teplý, který se zde vyučil mlynářství, mlýn měl v nájmu 40 let, po dlouhá léta byl předsedou zkušební komise pro řemeslo mlynářské

mlýn patřil majiteli kruhové cihelny ve Vamberku Josefu Suchánkovi, nechal ho přepsat na manželku Karlu Suchánkovou

31. května 1924  mlýn vyhořel, do roka znovu zřízen a vybaven turbínou

srpen 1925 mlýn znovuotevřen

3.4.1938 dle smlouvy trhové vlastníky Jindřich a Antonie Suchánkovi

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

15.2.1942 mlýn přebírá jako nájemce Karel Vondra z mlynářské rodiny z Orlice u Kyšperka (Letohradu), absolvent mlynářské školy v Břeclavi.

za války pomáhal okolním lidem

8.12.1949 výměrem Ministerstva výživy mlýn znárodněn, vkládá se právo vlastnické pro Východočeské mlýny n.p. Hradec Králové - Předměřice

1950 odchází nájemce Karel Vondra, provoz vede poslední stárek Václav Divíšek

17.3. 1958 podle výměru Ministerstva výživy, potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků přechází mlýn na Hradecké mlýny a pekárny n.p. Předměřice

17.7.1961 podle výměru téhož ministerstva změna správy: Zemědělský nákupní a zásobovací podnik n.p. Hradec Králové

4.12.1963 od ZNZ Hradec Králové zakoupilo za 200.000 Kčs sloučené JZD "Zdobnice" se sídlem v Rovni, zastaveno mletí, mlýn nadále slouží jen jako skladiště a šrotovna

(historii doplnil jšk)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Vondra
 • Teplý
 • Schnabel
 • Krsek
 • Křen
 • Dvořáček
 • Suchánek

Historie mlýna také obsahuje:

1710-1728  František Karel hrabě Libštejnský z Kolovrat 

1728-1739 Kašpar Schnabel

1739-1765  František Krsek 

1765-1796  František Krsek ml.

1796-1836 František Křen

1836-1868 František Křen ml.

1868-1892  Dvořáček

1892-1938 Barbora Dvořáčková

Josef Suchánek

1924 Karla Suchánková

1938-1950 Jindřich a Antonie Suchánkovi

1949-1958 Východočeské mlýny n.p. Hradec Králové - Předměřice

1958-1961  Hradecké mlýny a pekárny n.p. Předměřice

1961-1963 Zemědělský nákupní a zásobovací podnik n.p. Hradec Králové

1963- JZD "Zdobnice" se sídlem v Rovni

nájemci:

1901-1941 Josef Teplý

1942-1950 Karel Vondra

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • Hlavičkový (firemní) papír
 • podpis mlynáře
 • razítko
dochován bez větších přestaveb
05 2012
  venkovský
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
  mlýnice a dům samostatné budovy
  • klasicismus do roku 1850
  • historizující a architektura druhé pol. 19. století
  Samostatná čtypodlažní (technologicky pětipodlažní) mlýnice prozrazuje ve venkovském prostředí velkorysé pojetí pro potřeby osazení uměleckého složení.
  Pozornost si zaslouží výjimečné řešení vyskladňovacího otvoru v podobě dřevěného "arkýře" se spádovou troubou (komorou) namísto spádové desky. (RUr)
  • dveře
  • okno
  • vyskladňovací otvor
   • existující umělecké složení
   Žádná položka není vyplněna
   1739 1 složení
   1765 2 složení
   Zaniklý
   • pila
   Pila zřízena po požáru 1924, zaměstnávala až 14 osob
   • stavidlo
   • náhon
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popispo požáru 1924 kolo nahrazeno turbínou
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popispo požáru 1924 kolo nahrazeno turbínou
   Typturbína Francisova
   StavNezjištěn
   Výrobce
   Popisinstalována po požáru 1924
   1930: 1 turbína Francis, průtok 0,82 m3/s, spád 4,5 m, výkon 36,5 HP
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   AutorJosef Hejzlar
   NázevKronika mlýnů na Zlatém potoku III.
   Rok vydání1962
   Místo vydáníNedvězí
   Další upřesněnís. 119-121
   Odkazuloženo v SOkA Rychnov n/K
   Datum citace internetového zdroje
   AutorJosef Hejzlar
   NázevKronika mlýnů na Zlatém potoku III.
   Rok vydání1962
   Místo vydáníNedvězí
   Další upřesněnís. 119-121
   Odkazuloženo v SOkA Rychnov n/K
   Datum citace internetového zdroje
   AutorMinisterstvo financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
   Rok vydání1932
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněnísešit 04 (Hradec Králové), s. 27
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorMilan Sedláček
   NázevVamberk na starých pohlednicích
   Rok vydání2007
   Místo vydáníVamberk
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorMilan Sedláček
   NázevVamberk na starých pohlednicích II.
   Rok vydání2018
   Místo vydáníVamberk
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje

   Žádná položka není vyplněna

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Obrazy

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

   Vytvořeno

   12.3.2013 18:55 uživatelem Radim Urbánek

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 12.11.2017 17:12
   Radomír Roup 26.7.2015 14:15
   doxa (Jan Škoda) 10.12.2019 14:47
   Jaromír Mayer 1.10.2017 09:26