Mlynářské svině mohou dobře prospívat,
jsou krmeny z pytlů sedláků.
(německé přísloví)

Ličenský, Hovorkův mlýn

Ličenský, Hovorkův mlýn
57
Lično
517 41
Rychnov nad Kněžnou
Lično
50° 10' 15.9'', 16° 11' 17.3''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Nejstarší připomínka mlýna je z r. 1696, kdy jej koupil Vojtěch Forst za sto zlatých.
1,5 km jv od kostela Zvěstování Páně v Ličně
Bělá
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

7. dubna 1696 koupil Vojtěch Forst za 100 zl.

1697 Jiří Meliš

15. března 1736 Josef Meliš

30. března 1754 Antonín Meliš

30. března 1795 Josef Mikisa

1807 rozšířen na dvě složení s pilou

27. ledna 1815 Antonín Truhlář

1835 Václav Truhlář

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

5. listopadu 1849 se v mlýně narodil klasický filolog a literární vědec Antonín Truhlář (+10. září 1908, Královské Vinohrady) , největší znalec české humanistické literatury.  Na průčelí instalována bronzová pamětní deska. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Truhl%C3%A1%C5%99

1865 Jan Truhlář

1875 Josef Hroch a Anna Hrochová

1877 Josef Hovorka a Marie Hovorková

1908 mlýn vyhořel, byl obnoven s výjimkou pily, která byla odstraněna

1910 Josef Hovorka ml.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1914 instalována Francisova turbína

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1939 Čeněk Rajchrt a Viktorie Reichrtová

1. června 1939 nájemce Ladislav Kopecký

1941 Čeněk Rajchrt, Hana Reichrtová a Marie Reichrtová

3. září 1943 dočasně zastaven provoz

15. listopadu 1943 - 31. března 1944 povoleno pouze šrotování, pak zcela zastaven

6. září 1945 obnoven provoz

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1950 Hana Reichrtová a Marie Reichrtová

1958 pouze šrotování

1962 Hana Růžičková a Marie Šabatová

1962 ukončen provoz

1963 čs. stát - Východočeské mlýny a pekárny, n.p. Pardubice

1963 čs. stát - Mlýny a těstárny n.p. Pardubice

1973 zrušeno vodní právo

1974 JZD Rudý říjen Černíkovice

1975 zlikvidován jez

JZD začíná budovat MVE

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Navrácen v restituci dcerám Čeňka Rejchrta Haně Růžičkové a Marii Staňkové.

prodán manželům Luďkovi a Lence Plegrovým

17. září 1990 zkolaudována malá vodní elektrárna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Hovorka
 • Forst
 • Meliš
 • Mikisa
 • Truhlář
 • Hroch
 • Rajchrt
 • Reichrt

Historie mlýna také obsahuje:

1696 Vojtěch Forst

1697 Jiří Meliš

1736 Josef Meliš

1754 Antonín Meliš

1795 Josef Mikisa

1815 Antonín Truhlář

1835 Václav Truhlář

1865 Jan Truhlář

1875 Josef Hroch a Anna Hrochová

1877 Josef Hovorka a Marie Hovorková

1910 Josef Hovorka ml.

1939 - Josef Hovorka (RR)

1939 Čeněk Rajchrt a Viktorie Reichrtová

1941 Čeněk Rajchrt, Hana Reichrtová a Marie Reichrtová

1950 Hana Reichrtová a Marie Reichrtová

1962 Hana Růžičková a Marie Šabatová

1963 čs. stát - Východočeské mlýny a pekárny, n.p. Pardubice

1963 čs. stát - Mlýny a těstárny n.p. Pardubice

1974 JZD Rudý říjen Černíkovice

1990 Hana Růžičková a Marie Staňková

1990 Luděk a Lenka Plegerovi

2000 Lenka Plegerová

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • náhrobky, pamětní desky
     Žádná položka není vyplněna
     původně jedno složení
     1807 dvě složení
     později tři složení
     holendr
     obyčejné české složení
     špicák
     krupník
     jahelka
     k 31. říjnu 1938 bylo možno ve mlýně zpracovat 20 q pšenice a 30 q žita za 24 hod. (5000 q pšenice a 6000 q žita za rok)
     skladiště na 1000 q obilí a 300 q mlýnských výrobků
     tarar 600 x 80 cm, fa. Pětivoký
     koukolník fa. Pětivoký
     loupačka Omega fa. Prokop
     porcelánová válcová stolice na mletí krupice 50x30 cm fa Hübner & Opitz
     šrotovací stolice s rýhovaným válcem na pšenici 50x25 cm fa. Prokop Pardubice
     stolice s rýhovaným válcem na mletí žita 60x30 cm fa. Prokop Pardubice
     stolice s rýhovaným válcem na mletí žita 60x30 cm fa. Hübner a Opitz
     2 moučné vysévače na žito fa Hübner & Opitz, Pardubice
     2 krupičné vysévače fa Hübner & Opitz, Pardubice
     1 vysévač rovinný se dvěma skříněmi fa . Prokop Pardubice
     reforma čtyřrámová 245x45 cm fa. Pětivoký Pardubice
     větrák a čtyři odkapové pytlíky na aspiraci
     válcový míchací stroj 250x40 cm. fa. Prokop Pardubice

     pila odstraněna po požáru 1909
     • jez
     • stavidlo
     • náhon
     • turbínová kašna
     V ohybu řeky na místě původních dřevěných stavidel je instalováno novější dělené stavidlo, které přehrazuje řeku a umožňuje regulovat přítok do mlýnského náhonu. Náhon napájí Ličenský mlýn a odpadová voda pokračuje dál dlouhým náhonem k dalšímu mlýnu, tentokrát ledskému, zvanému Podlíska.
     Voda nejprve přicházela k vodnímu kolu o prům 3,16 m k pohonu pily (1909 po požáru pila odstraněna), druhé kolo pohánělo holendr, třetí obyčejné české složení a poslední špicák, krupník nebo jahelku.
     Popis
     Popis
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popispřed 1909 kola
     po 1909 pouze 3 kola
     Typturbína Francisova
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1914 instalována
     1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,51 m3/s, spád 3,6 m, výkon 17.9 HP
     1962 zrušena
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis1988 instalována dvojčitá Francisova turbína, hltnost 510 l/s, spád 3,6 m, výkon 9,94 kW
     TypNásosková turbína – Metaz
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popisinstalována po 1990, výkon 5 kW
     Typturbína Kaplanova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popisse v současné době buduje, bude mít maximální výkon 30 kW (limitovaný ale množstvím vody v řece)
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazwww.moh.cz/pdf/ohp/495.pdf
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazwww.moh.cz/pdf/ohp/495.pdf
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 4., str. 19, číslo 9
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMiroslav Daněk
     NázevVoda pro život
     Rok vydání2016
     Místo vydáníSolnice
     Další upřesněnís. 62-66
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorLudmila Žlábková
     NázevHistorie Ličenského mlýna č.p. 57
     Rok vydání2007
     Místo vydáníRychnov nad Kněžnou
     Další upřesněnísborník Orlické hory a Podorlicko, č. 14, s. 323-345
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     15.3.2013 10:43 uživatelem Radomír Roup

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 15.3.2013 15:38
     Radim Urbánek 24.7.2015 19:12
     meisl (Zdeněk Meisl) 28.8.2015 17:44
     doxa (Jan Škoda) 4.10.2017 11:20