Z korce věrtel, z korce věrtel.
(klapot mlýna v Německu)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 541 542 543 544 545 546 547 563 1125 1686 2248
Počet obrázků v databázi: 112580
Liběchovský mlýn »

Klenutý odtokový kanál, 2015, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Liběchovský mlýn »

Liběchovský mlýn z cesty k mlýnici, 2015, © Helena Špůrová

Liběchovský mlýn »

Mlýn ze zámeckého parku, 2015, © Helena Špůrová

Liběchovský mlýn »

Boční zeď mlýnice, 2015, © Helena Špůrová

Liběchovský mlýn »

Zchátralá zadn část mlýna, 2015, © Helena Špůrová

Liběchovský mlýn »

Zchátralá zadní část mlýna, v pozadí dvůr s obytnou budovou, 2015, © Helena Špůrová

Jindrův, Obecní, Městský mlýn »

polohopis mlýna - z vložky Vodní knihy, 1881, © neznámý

Jindrův, Obecní, Městský mlýn »

celkový pohled na Jindrův mlýn, vč. vantroků, lednice a připojeného obytného stavení, v letech po přestavbě 1920, © podpis vlevo dole špatně čitelný

Jindrův, Obecní, Městský mlýn »

rodina Jindrova v tzv . lovišti za mlýnem, konec 30. nebo poč. 40. let 20. st., © neznámý (archiv Blanky Plzenské)

Jindrův, Obecní, Městský mlýn »

hlavní budova mlýna z cesty (od severu), 2013, © Jiří Venera

Jindrův, Obecní, Městský mlýn »

vlevo hlavní budovy (původní sklad, dnes penzion) a mlýn s předsunutou bývalou šalandou (kolem ní cesta k dveřím na zanášku), přístupová cesta, za hrází Mlýnský rybník, cca 2010, © Renata Nováková

Jindrův, Obecní, Městský mlýn »

mlynářský erb ve štítu mlýna, cca 2010, © Renata Nováková

Jindrův, Obecní, Městský mlýn »

dveře na zanášku, cca 2010, © Renata Nováková, (Prvky na obrázku: dveře)

Jindrův, Obecní, Městský mlýn »

nápis na štítu stodoly ("Gebaut in Jahre 1865 Adalbert Bitzan"), cca 2010, © Renata Nováková

Jindrův, Obecní, Městský mlýn »

koryto bývalého náhonu, ve zdi prostup pro hřídel kola (se zbytky materiálu), zbytky trámů, které nesly střechu lednice, dveře na lednici z mlýnice, cca 2010, © Renata Nováková, (Prvky na obrázku: dveře)

Jindrův, Obecní, Městský mlýn »

mlýn ještě před přestavbou 1920, ještě v neuzavřeném dvoře, ale podle nápisu již s některými prvky válcového mlýna, před r. 1920, © neznámý (archiv Blanky Plzenské)

Jindrův, Obecní, Městský mlýn »

mlynářský znak uvnitř mlýnice, cca 2010, © Renata Nováková

Jindrův, Obecní, Městský mlýn »

řada mlecích stolic, cca 2010, © Renata Nováková

Jindrův, Obecní, Městský mlýn »

zbytky hranolového vysévače, cca 2010, © Renata Nováková

Jindrův, Obecní, Městský mlýn »

pytlovací lávka, cca 2010, © Renata Nováková

Liběchovský mlýn »

Místo, kde se odpojuje náhon od Liběchovky, 2015, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: náhon)

Bandasův mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 68, © viz oldmaps.geolab.cz

Bandasův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1841, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Bandasův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1841, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Březovický mlýn »

Pohled na místo, kde stál mlýn a kde nyní probíhá výstavba MVE, 2015, © Meisl

Březovický mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1839, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Březovický mlýn »

Indikační skica, výřez, 1839, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Březovický mlýn »

Probíhající stavba MVE, 2015, © Zdeněk Meisl, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Březovický mlýn »

Staveniště včetně torza původní budovy, 2015, © Zdeněk Meisl

Chroustovický mlýn »

Celkový pohled na budovu postavenou na místě původního mlýna, 2015, © Meisl

Chroustovický mlýn »

Nově opravovaný odtokový kanál, 2015, © Meisl

Chroustovický mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1839, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Chroustovický mlýn »

Indikační skica, výřez, 1839, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Jakalův mlýn; Obere Mühle »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 68, © viz oldmaps.geolab.cz

Jakalův mlýn; Obere Mühle »

Indikační skica, výřez, 1829, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Jakalův mlýn; Obere Mühle »

Císařský povinný otisk, výřez, 1829, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Jakalův mlýn; Obere Mühle »

Mlýn na letecké mapě, 2006, © viz mapy.cz

Obecní mlýn Žleby »

Pohled od severozápadu, 2015, © Kolssteyn

Obecní mlýn Žleby »

Mlýn na Povinném císařském otisku map stabilního katastru, 1838, © archivnimapy.cuzk.cz

Obecní mlýn Žleby »

Mlýn na výřezu indikační skici, 1838, © archivnimapy.cuzk.cz

Obecní mlýn Žleby »

Dodnes se, od mapy stabilního katastru, hustota osídlení příliš nezměnila, 1838, © archivnimapy.cuzk.cz

Obecní mlýn Žleby »

násosková turbína Metaz a česle na vstupu k Francisovovým turbínám, nedatováno, © http://calla.ecn.cz/atlas/

Březovický mlýn »

Letecké mapování z 50. let, 1954, © viz http://kontaminace.cenia.cz/

Konířův mlýn »

mlýn z čela, III. 2015, © Milan Wölfl

Konířův mlýn »

patina..., III. 2015, © Milan Wölfl

Konířův mlýn »

celek zezadu, III. 2015, © Milan Wölfl

Konířův mlýn »

ze strany od potoka, III. 2015, © Milan Wölfl

Konířův mlýn »

ze strany, III. 2015, © Milan Wölfl

Konířův mlýn »

pohled z cesty, III. 2015, © Milan Wölfl

Konířův mlýn »

prostupy ve stěně, III. 2015, © Milan Wölfl

1 541 542 543 544 545 546 547 563 1125 1686 2248