Jsi mlynářův přinespytel.
(německé rčení)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 542 543 544 545 546 547 548 563 1125 1686 2248
Počet obrázků v databázi: 112580
Konířův mlýn »

vročení 1871 na štítu, III. 2015, © Milan Wölfl

Konířův mlýn »

vjezd s vraty, III. 2015, © Milan Wölfl

Konířův mlýn »

odvod vody, III. 2015, © Milan Wölfl

Konířův mlýn »

štít s plastickou výzdobou, III. 2015, © Milan Wölfl

Konířův mlýn »

stavidlo, III. 2015, © Milan Wölfl, (Prvky na obrázku: náhon)

Konířův mlýn »

průtoky pod cestou, III. 2015, © Milan Wölfl, (Prvky na obrázku: náhon)

Konířův mlýn »

náhon před mlýnem, III. 2015, © Milan Wölfl, (Prvky na obrázku: náhon)

Konířův mlýn »

pohled z můstku, III. 2015, © Milan Wölfl, (Prvky na obrázku: náhon)

Konířův mlýn »

stylové posezení, III. 2015, © Milan Wölfl

Konířův mlýn »

mlýnské kameny, III. 2015, © Milan Wölfl

Opatovický mlýn »

Při přestavbě objevená starší okno a větrací otvory v severním štítě mlýna, 2015, © Ondřej Prášil, (Prvky na obrázku: okno, plastická omítková výzdoba fasád a štítů)

Opatovický mlýn »

Opatovický mlýn - hlavní, jižní štít, 2013, © Ondřej Prášil

mlýn v Tupadlech »

Štít mlýna z konce uličky směrem ke středu obce, 2015, © Helena Špůrová

mlýn v Tupadlech »

Dvůr od křižovatky s mlýnem za menším domkem, 2015, © Helena Špůrová

mlýn v Tupadlech »

Zbytek náhonu - zelený travnatý pás za skleníkem, 2015, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: náhon)

mlýn v Tupadlech »

Mapa okolí mlýna, 1826-1843, © Císařský povinný otisk

mlýn v Tupadlech »

Mapa okolí mlýna, 1826-1843, © indikační skica stabilního katastru

mlýn v Tupadlech »

Pohled na mlýn z konce uličky směrem ke středu obce, 2015, © Helena Špůrová

mlýn v Tupadlech »

Mlýn z uličky - směrem z obce, 2015, © Helena Špůrová

Nárovcův mlýn »

Štít obytné části mlýna, 23.3.2015, © Racocha

Nárovcův mlýn »

Hospodářská budova, 23.3.2015, © Racocha

Nárovcův mlýn »

Dřevěná hospodářská budova, 23.3.2015, © Racocha

Nárovcův mlýn »

Okno a dveře do mlýnice, 23.3.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: dveře, okno)

Nárovcův mlýn »

Dochovaný původní komín, 23.3.2015, © Racocha

Nárovcův mlýn »

Přízemí hospodářské budovy, 23.3.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: dveře, okno)

Nárovcův mlýn »

Dveře v přízemí obytné části mlýna, 23.3.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: dveře)

Nárovcův mlýn »

Dveře a okénko do hospodářské budovy, 23.3.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: dveře, okno)

Nárovcův mlýn »

Detail dveří s pěkným ostěním, 23.3.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: dveře)

Nárovcův mlýn »

Okénko hospodářské budovy, 23.3.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: okno)

Nárovcův mlýn »

Dveře do patra, 23.3.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: dveře)

Nárovcův mlýn »

Turbínová kašna zapušťená celá pod terén, 23.3.2015, © Racocha

Nárovcův mlýn »

Turbínová kašna a složitější vodní dílo ukryto pod prkenou podlahou, 23.3.2015, © Racocha

Nárovcův mlýn »

Vyústění roury odtokového kanálu, 23.3.2015, © Racocha

Valterův mlýn, Pavlíkovský mlýn »

Vstup do areálu mlýna, 22.3.2015, © P. Nový

Nárovcův mlýn »

Odtokový kanál, 23.3.2015, © Racocha

Nárovcův mlýn »

Řetězový převod nad turbínovou kašnou, snad součást regulace, 23.3.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Valterův mlýn, Pavlíkovský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © http://oldmaps.geolab.cz/

Valterův mlýn, Pavlíkovský mlýn »

Císařský povinný otisk mapy stabilního katastru, výřez, 1839, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Valterův mlýn, Pavlíkovský mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1879, © http://oldmaps.geolab.cz/

Valterův mlýn, Pavlíkovský mlýn »

Topografická mapa v systému S-1952, výřez, 1956, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Valterův mlýn, Pavlíkovský mlýn »

Pohled na areál mlýna od Z, uprostřed místo neexistující mlýnice s pilou, 22.3.2015, © P. Nový

Valterův mlýn, Pavlíkovský mlýn »

Pohled od Z do míst bývalé mlýnice, vpravo val náhonu, 22.3.2015, © P. Nový, (Prvky na obrázku: náhon)

Valterův mlýn, Pavlíkovský mlýn »

Pohled do místa nádržky (severně) sousedící s náhonem, 22.3.2015, © P. Nový

Valterův mlýn, Pavlíkovský mlýn »

Letecký pohled na areál mlýna s existující mlýnicí i sousední pilou, 1956, © http://kontaminace.cenia.cz/

Nárovcův mlýn »

Uložené řemeny u vchodu z mlýnice k turbínové kašně, 23.3.2015, © Racocha

Nárovcův mlýn »

Dveře z mlýnice k turbínové kašně, 23.3.2015, © Racocha

Sovův mlýn »

Interiér mlýnice, 23.3.2015, © Racocha

Sovův mlýn »

Areál mlýna od Z, 23.3.2015, © Racocha

Sovův mlýn »

Pohled na hospodářské křídlo mlýna od Z, 23.3.2015, © Racocha

Sovův mlýn »

Dveře k náhonu - původně vedly z hospodářské budovy která je dnes však téměř zaniklá, 23.3.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: dveře)

1 542 543 544 545 546 547 548 563 1125 1686 2248