Kdo má hodně obilí, ten má chovat prasata,
kdo má hodně peněz, má stavět mlýn.
(estonské přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 546 547 548 549 550 551 552 565 1128 1692 2255
Počet obrázků v databázi: 112968
Jemelíkův mlýn »

Indikační skica, výřez, nedatováno, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Jemelíkův mlýn »

Pohled na bývalý mlýn, červenec 2011, © viz www.google.cz/maps

Podklášterský, Malý mlýn »

Na místě strženého mlýna dnes stojí "moderní architektonický hangár", 2015, © Kolssteyn

Mlýn v Malé Skalici »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 68, © viz oldmaps.geolab.cz

Mlýn v Malé Skalici »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 52, © viz oldmaps.geolab.cz

Mlýn v Malé Skalici »

Indikační skica, výřez, 1840, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Mlýn v Malé Skalici »

Císařský povinný otisk, výřez, 1840, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Panský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 68, © viz oldmaps.geolab.cz

Panský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 52, © viz oldmaps.geolab.cz

Panský mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 80, © viz oldmaps.geolab.cz

Panský mlýn »

Indikační skica, výřez, 1840, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Panský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1840, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Podsosenský, Dolní, Obecní mlýn »

Srovnání zakreslené podoby Sosenského (dolního) mlýna na stabilním katastru se současnou podobou, 1827, © GEODIS Brno, NA ČR

Podsosenský, Dolní, Obecní mlýn »

Výřez I. vojenského mapování, list č. 251., 1764-1768, © Kriegsarchiv Wien

Podsosenský, Dolní, Obecní mlýn »

Výřez III. vojenského mapování, 1:25 000, list č. 4353-4., 1877-1880, © Národní archiv České republiky

Podsosenský, Dolní, Obecní mlýn »

Výřez skici stabilního katastru pro město Lišov, sign. 4150-1, 1827, © Národní archiv České republiky

Podsosenský, Dolní, Obecní mlýn »

Výřez otisku stabilního katastru pro město Lišov, sign. 4150-1, 1827, © Národní archiv České republiky

Podsosenský, Dolní, Obecní mlýn »

Výřez leteckého snímku vojenského mapování, okolí sosenského mlýna, 1953, © VGHMÚř Dobruška, Ministerstvo obrany

Kalousův, Vaňkův mlýn »

Kalousův mlýn, 1960 - 1969, © viz http://podbrdsko-encyklopedie.cz/

Konvalinkův mlýn »

Pohled na mlýn ze silnice, říjen 2011, © viz www.google.cz/maps

mlýn Světce, Zdechův mlýn, u Camrdů »

schematický výkres válcové stolice, 1890, © konstruktéři a inženýři fa J. Hübner a K. Opitz - Pardubice, (Prvky na obrázku: válcová stolice)

mlýn Světce, Zdechův mlýn, u Camrdů »

schematický výkres válcové stolice, 1890, © konstruktéři a inženýři fa J. Hübner a K. Opitz - Pardubice, (Prvky na obrázku: válcová stolice)

mlýn Světce, Zdechův mlýn, u Camrdů »

reforma, 1928, © Katalog firmy Gabriel Žižka - Praha, (Prvky na obrázku: reforma)

Kajlovecký mlýn »

Pohled do míst kde stával mlýn, květen 2014, © viz https://www.google.cz/maps

Podkostelský, Jírův, Hrdinův mlýn »

Náhrobek rodu Hrdinů (litinový náhrobek odlit v Rožmitálské slévárně), 2015, © Šimek

Podkostelský, Jírův, Hrdinův mlýn »

Detail nápisu na náhrobku, 2015, © Šimek

Podkostelský, Jírův, Hrdinův mlýn »

Detail nápisu na náhrobku, 2015, © Šimek

Havlovický, Regnerův mlýn »

HAVLOVICE rodina mlynáře Regnera, nedatováno, © Fuchs, Hronov (viz aukro.cz)

Podklášterský, Malý mlýn »

Celkový pohled na budovu mlýna od západu, 2011, © Ivan Peřina

Podklášterský, Malý mlýn »

Mladší severovýchodní křídlo, 2011, © Ivan Peřina

Podklášterský, Malý mlýn »

Východní stěna s relikty lednice, 2011, © Ivan Peřina

Podklášterský, Malý mlýn »

Detail východní stěny, 2011, © Ivan Peřina

Podklášterský, Malý mlýn »

Půdorys přízemí s barevným vyznačením stavebně-historického vývoje, 2011, © Ivan Peřina

Podklášterský, Malý mlýn »

Jižní stěna s popisky, 2011, © Ivan Peřina

Podklášterský, Malý mlýn »

Řemenice v mlýnici, 2011, © Miroslav Kolka, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Podklášterský, Malý mlýn »

Detail palečního kola, 2011, © Miroslav Kolka, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Podklášterský, Malý mlýn »

Levá nejstarší část mlýnské hranice, 2011, © Miroslav Kolka, (Prvky na obrázku: mlýnská hranice)

Podklášterský, Malý mlýn »

Podpůrný sloup s detailem umělecko-řemeslnou výzdobou patky, 2011, © Miroslav Kolka, (Prvky na obrázku: mlýnská hranice)

Podklášterský, Malý mlýn »

Detail technologické části - paleční kolo, hřídel, kobylice, 2011, © Miroslav Kolka, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Podklášterský, Malý mlýn »

Detail okovaného čepu hřídele v mlýnici, 2011, © Miroslav Kolka, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Podklášterský, Malý mlýn »

Současný stav na mlýniště s novostavbou od severozápadu, 2015, © Kolssteyn

Podklášterský, Malý mlýn »

Celkový západní pohled na někdejší mlýniště, de facto ze zasypaného odtokového kanálu, 2015, © Kolssteyn

Podklášterský, Malý mlýn »

Jižní pohled přes mlýniště k Turnovu na kostel Narození P. Marie, za nímž stával klášter, 2015, © Kolssteyn

Podklášterský, Malý mlýn »

Kamenický detail pod mlýnem, 2015, © Kolssteyn

Podklášterský, Malý mlýn »

Regulované pokračování potoka pod mlýnem, 2015, © Kolssteyn

Podklášterský, Malý mlýn »

Stebenka pod mlýnem, 2015, © Kolssteyn

Podklášterský, Malý mlýn »

Přemostění vodoteče silnicí u mlýna, 2015, © Kolssteyn

Podklášterský, Malý mlýn »

Socha z roku 1895 před mlýnem s čp. 503 v pozadí, 2015, © Kolssteyn

Beranů mlýn »

Letecký snímek z 40. let, 1949, © http://kontaminace.cenia.cz/

Beranů mlýn »

Mlýn den po katastrofální přívalové povodni (foceno mobilem), 28.6.2009, © Racocha

1 546 547 548 549 550 551 552 565 1128 1692 2255