Já a ty a mlynářova kráva!
(německé rčení)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 547 548 549 550 551 552 553 563 1125 1686 2248
Počet obrázků v databázi: 112580
Beranů mlýn »

Okolí mlýna den po katastrofální přívalové povodni, 28.6.2009, © Racocha

Chánův mlýn »

Letecké mapování z 50. let, 1951, © http://kontaminace.cenia.cz/

Jindřichovický mlýn »

Letecký snímek ze 40. let, 1949, © http://kontaminace.cenia.cz/

Přední mlýn »

Pohled na mlýn z přilehlé ulice, 2015, © Meisl

Přední mlýn »

Pohled na mlýn z mostu, 2015, © Meisl

Přední mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1839, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Přední mlýn »

Indikační skica, výřez, 1839, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Přední mlýn »

Celkový pohled na mlýn od Chrudimky, 2015, © Zdeněk Meisl

Přední mlýn »

Detail pohledu na návodní stranu mlýna, 2015, © Zdeněk Meisl

Homolkův mlýn »

Pohled na budovu mlýna, 2015, © Meisl

Homolkův mlýn »

Pohled na mlýn od silnice, 2015, © Meisl

Homolkův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1839, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Homolkův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1839, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Homolkův mlýn »

Náhon se zbytky jalového přepadu, 2015, © Zdeněk Meisl, (Prvky na obrázku: náhon)

Horní, Hájkův mlýn »

Pohled na novou moderní MVE, červenec 2011, © viz www.google.cz/maps

Homolkův mlýn »

Náhon se zbytky jalového přepadu - detail, 2015, © Zdeněk Meisl, (Prvky na obrázku: náhon)

Homolkův mlýn »

Pohled na mlýn od náhonu, 2015, © Zdeněk Meisl

Homolkův mlýn »

Pohled do míst dělení náhonu pro mlýn čp. 38, 2015, © Zdeněk Meisl, (Prvky na obrázku: náhon)

Bassův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1839, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Klášterecký mlýn; Klösterer mühle »

Indikační skica, výřez, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Klášterecký mlýn; Klösterer mühle »

Císařský povinný otisk, výřez, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Klášterecký mlýn; Klösterer mühle »

Letecké mapování z 50. let, 1951, © http://kontaminace.cenia.cz/

Forstelův, Mikuláškovic mlýn »

Indikační skica, výřez, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Forstelův, Mikuláškovic mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Forstelův, Mikuláškovic mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © http://oldmaps.geolab.cz/

Forstelův, Mikuláškovic mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1876-1878, © http://oldmaps.geolab.cz/

Forstelův, Mikuláškovic mlýn »

Minibergerova továrna jež vyrostla na místě mlýna, 8.2.2014, © Racocha

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Indikační skica, výřez, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Letecké mapování z 50. let, 1951, © http://kontaminace.cenia.cz/

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Celkový pohled na mlýn, nedatováno, © http://www.mlynpelant.cz/

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Celkový pohled na mlýn od S, nedatováno, © http://www.mlynpelant.cz/

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Mlýn na historické pohlednici, nedatováno, © autor neznámý, viz. http://www.mlynpelant.cz/

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Moderní válcové stolice, nedatováno, © http://www.mlynpelant.cz/, (Prvky na obrázku: válcová stolice)

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Válcové stolice, nedatováno, © http://www.mlynpelant.cz/, (Prvky na obrázku: válcová stolice, elektrická rozvodná deska)

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Rovinný vysévač, nedatováno, © http://www.mlynpelant.cz/, (Prvky na obrázku: vysévač rovinný)

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Turbína Kaplan, nedatováno, © http://www.mlynpelant.cz/

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Kapsové výtahy, nedatováno, © http://www.mlynpelant.cz/, (Prvky na obrázku: výtahy a dopravníky)

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

V mlýnici, nedatováno, © http://www.mlynpelant.cz/, (Prvky na obrázku: výtahy a dopravníky)

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Moderní strojní vybavení mlýnice, nedatováno, © http://www.mlynpelant.cz/

Klášterecký mlýn; Klösterer mühle »

Pohled na mlýniště bez mlýna, březen 2012, © viz www.google.cz/maps

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Interiér mlýnice s pytlovým dopravníkem, nedatováno, © http://www.mlynpelant.cz/, (Prvky na obrázku: výtahy a dopravníky)

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Mlýnice, nedatováno, © http://www.mlynpelant.cz/, (Prvky na obrázku: výtahy a dopravníky)

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Pytlovací zařízení, nedatováno, © http://www.mlynpelant.cz/

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Moderní zařízení v mlýnici, nedatováno, © http://www.mlynpelant.cz/

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Moderní zařízení mlýnice, nedatováno, © http://www.mlynpelant.cz/

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

V podstřeší, nedatováno, © http://www.mlynpelant.cz/

mlýn ve Věžnici »

Pohled od severu, 2015, © Kolssteyn

mlýn ve Věžnici »

Letecké mapování, 1953, © geoportal.gov.cz

mlýn ve Věžnici »

Mlýna na vojenském mapování, 1943, © archivnimapy.cuzk.cz

1 547 548 549 550 551 552 553 563 1125 1686 2248