Mlýn se musí skládat ze dvou kamenů,
k přátelství je třeba dvou lidí.
(turecké přísloví)

02.09.2019 / Seznam a mapa vodních děl Republiky československé

Dle slovníku spisovné češtiny budeme pro příště psát název našeho oblíbeného pramene takto: Seznam a mapa vodních děl Republiky československé. Omlouvám se všem kterým jsem v minulosti název opravil. 


SSJČ