S pytlem sena se nechodí do mlýna.
(německé přísloví)

Dvorský, Dvorecký mlýn

Dvorský, Dvorecký mlýn
187
69
Dobřívská
Mirošov
338 43
Rokycany
Mirošov
49° 41' 42.8'', 13° 40' 20.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Dvorský (nebo také Dvorecký) mlýn patřil odedávna k mirošovskému panství. Areál byl v minulosti opakovaně přestavován, ale dodnes se zachovaly některé z původních staveb, které se nacházejí pod Dvorským rybníkem, lidově označovaném Rolák, podle mlynáře z 19. stol. Lohra, nedaleko tvrziště, zvaného Purk. V současné době je celý areál v soukromém vlastnictví a je nepřístupný.
1,2 km severovýchodně od zámku, po pravé straně ve směru do obce Dobřív
Skořický potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zmínka se nachází v rožmitálském urbáři z roku 1566. Tehdejší mlynář Matěj Dvorecký platil úroky za hospodaření ve mlýně.

Dvorecký mlýn patřil k Mirošovskému zámku a byl pronajímán. Počátky jsou spojeny se šlechtickým rodem Gryspeků z Gryspachu. V letech 1550 – 1555 získal postupně celé rožmitálské panství, ke kterému náležel i Mirošov Florián Gryspek. Po jeho smrti v roce 1588 připadl Mirošov, jako jednomu ze sedmi dětí Ferdinandovi Gryspekovi.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Ve farní knize narozených v Mirošově je údaj o narození dětí mlynáři z Dvoreckého mlýna Janu Rottovi syn Bernard Josef 11. května 1694, 8. června 1696 syn Ivan Michal a 11. dubna 1699 dcera Anna. V kostelních účtech sv. Jakuba z roku 1735 je poznamenáno, že tehdejší mlynář požadoval dva zlaté za zhotovení školní tabule. Je doložen údaj o svatbě Františka Hájka, mlynáře z Nové Huti s dcerou Annou (nar. 1805) mlynáře Hudlického z Mirošova.Tento mlynář musel mlít okolo roku 1825 na Dvoreckém mlýně.

Z popsání všech duší na mirošovské faře z roku 1851, že mlýn ve Dvorci č.p. 69 měl pronajatý mlynář Vincenc Žaloudek. Bylo mu tehdy 41 let, byl ženat a měl 5 dětí. V té době se mlýn nacházel ve velmi špatném stavu. Ve školním archivu se nachází žádost 28. června 1848 cís. král. hospodářskému úřadu v Mirošově o vystavění bytu u tzv. mlejna Dvoreckého v Mirošově čp. 69 i se stavebním nástinem. Prosí aby mu bylo bezplatně k této stavbě dáno potřebné dříví.

V účetní knize mirošovské obce je poznamenán další záznam,že dvorecký mlynář jel v roce 1850 pro učitele do Kublova. V roce 1862 v září přivezl posnopné panu učiteli Josef Lohr a to je nový nájemce Dvoreckého mlýna. Podle sčítání obyvatel v roce 1870 bylo Lohrovi 28 let, měl ženu Marii, syna Františka a dceru Josefu.To byl také poslední dvorecký  mlynář. Památka na posledního mlynáře Lohra zůstala v lidovém pojmenování rybníka, kterému dnes většina místních obyvatel neřekne jinak nežli Rolák.

Ve vodní knize z roku 1873 je zápis, ze kterého je zřejmé že za působení manželů Lohrových měl mlýn dvě složení (dvě vodní kola s horním přepadem). Další záznam z roku 1898 se týká velikosti náhonu, který měl být 60 metrů délky, 20 metrů šířky a o hloubce 1,2 metru.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Poslední zápis týkající se mlýna je z roku 1915 v souvislostí s kolaudací nového odpadu z něj. Jednalo se o položení litinového potrubí o průměru 100 mm a tím zřejmě úplnému zrušení výpusti. Z litinového potrubí byla vyvedena odbočka do sousedního objektu, kde sloužila jako zdroj vody pro ustájený dobytek. Z potrubí se voda napouštěla do napájecích žlabů pro volně pasoucí se dobytek. Žlaby byly využívány i nájemníky ze mlýna k praní nebo koupání. Potrubí se zachovalo a slouží dodnes.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Dvorecký
 • Rott
 • Hájek
 • Lohr

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    Při rekonstrukci mlýna v roce 1995, byl nalezen na vnitřní straně čelního štítu záznam, zřejmě po skončení přestavby Vincentem Žaloudkem z roku 1848. Záznam, byl vyryt do čerstvé malby nahozené na režné zdivo ve tvaru erbu a kříže.
    V rohové části objektu směrem k hrázi, byl ze zdiva vyjmut celý mlecí kámen, pouze na jedné straně lehce opracovaný na roh. Na štítě se tehdy nacházel letopočet 1866. Toto už bylo zřejmě dílem mlynáře Josefa Lohra.
     • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
      Žádná položka není vyplněna
      • rybník
      Žádná položka není vyplněna
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorVáclav Jiřička
      NázevKlapající minulost
      Rok vydání2011
      Místo vydáníHostivice
      Další upřesněnís. 183-185
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorVáclav Jiřička
      NázevKlapající minulost
      Rok vydání2011
      Místo vydáníHostivice
      Další upřesněnís. 183-185
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Vytvořeno

      18.11.2016 14:25 neznámým uživatelem

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 14.12.2019 20:30
      doxa (Jan Škoda) 7.11.2019 11:03