Chytrost bez citu je mlýnský kámen bez zrna.
(Jean Paul, 1763 - 1825)

Podměstský mlýn

Podměstský mlýn
230
Jiráskova
Kralovice
331 41
Plzeň-sever
Kralovice u Rakovníka
49° 58' 36.9'', 13° 29' 19.5''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Malý Podměstský mlýn stával pod rybníkem na Kralovickém potoce. Od r. 1669 na něm byl mlynářský rod Říhů. V r. 1872 při velké povodni byl mlýn značně poničen a musel být znovu postaven. V r. 1912 byl mlýn přestavěn na moderní dvoupatrový mlýn s Francisovou turbínou /dnešní p.č.st.298/2/. V 50. letech byl mlýn znárodněn. V současnosti mlýnská usedlost slouží podle katastru nemovitostí jako objekt k bydlení.

V říjnu 2017 bl objekt prázdný. (HŠ)
Na jižním okraji Kralovic
Kralovický potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První známý majitel byl opat Ondřej, který se zadlužil u Albrechta z Gutštejna, a proto mu v roce 1518 postoupil majetek, ze kterého však byly vyňaty všechny lesy i "mlýn pod Velkým rybníkem u Kralovic".

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Z register z roku 1558 vyplývá, že u města Kralovic stál pod hrází Podměstského rybníka náchlební mlýn. Měl v té době dvě moučná kola a u jednoho z nich dvě ležaté stoupy. Mlýn byl pronajat městu Kralovice a platilo se z něj 15 kop ročně. 

Po roce 1620, kdy bylo zkonfiskováno jmění Grysperků na Kaceřově, se Podměstského rybníka s mlýnem ujal klášter v Plasích a pronajímal jej. 

1651 (soupis podaných dle víry) v Kralovicích:

1) mlynář Pavel Šrotka (30 let) s manželkou Annou (56 let)

2) mlynářka nájemnice Anna Vychrová (60 let)

3) mlynář nájemník Bartoloměj Jedlička s manželkou Alžbětou (41 let)

(nelze však určit, který byl na jakém mlýně)

Kryštof Wolfram byl podle matrik na podměstském mlýně již od roku 1655.

V roce 1668 byl na Podměstském mlýně mlynářem Kryštof Volfram.

Následujícího roku se zde uvádí vdova Barbora Říhová, v jejíž osobě sem přichází hospodařit mlynářský rod Říhů. Vlastnictvím rodu se stává mlýn až roku 1761, kdy mlýn prodal opět opat Hertman za 200 zlatých Vojtěchu Říhovi.

1704 opat Eugen Tyttl jedná o výměně mlýna Týneckého za Podměstský, obec souhlasí, nicméně k výměně nakonec nedošlo

Od roku 1836 byl na mlýně Josef Říha.

V roce 1872 při velké povodni byl mlýn silně poničen, Říha tedy musel postavit mlýn zcela nový. Měl jedno složení a byl na svrchní vodu. Vodní kolo mělo průměr 5,2 m a voda byla přiváděna vantroky 10,40 m dlouhými. 

Dne 12. června 1912 se tehdejší mlynář František Říha pustil do přestavby mlýna na dluh. Dluhy zaplatil. Pod hrází Podměstského mlýna od té doby stojí moderní dvoupatrový mlýn poháněný Francisovou turbínou a při nedostatku vody naftovým motorem. 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

V roce 1930 byl majitelem mlýna František Říha (HŠ)

V roce 1935 mlynář Říha zemřel a hospodářství přešlo na vdovu Marii Říhovou a osmnáctiletého syna Františka.

mlynářka Marie Říhová vydatně pomáhala i přes veliké nebezpečí sousedům v okolí, po válce dostala vyznamenání a chtěli jí postavit pomník

1953 byl mlýn znárodněn a dostal se do užívání Západočeských mlýnů a těstáren v Plzni, mlýn vede bývalý stárek Josef Šulc.

Bývalé mlynářce Marii Říhové byl vyměřen důchod 200 Kčs, z něhož musela platit daně a pojistky za mlýn.

V sedmdesátých letech výroba na mlýně skončila a stroje a zařízení byly zničeny. Podměstský rybník byl zavezen a ve mlýně zřízen Městský dům pionýrů a mládeže.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

V současnosti je mlýnská usedlost znovu v majetku mlynářského rodu Říhů. Vojtěch Říha zde soukromě hospodaří.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Volfram
 • Wolfram
 • Říha

Historie mlýna také obsahuje:

opat Ondřej

do 1620 - rod Gryspeků

po 1620 - klášter v Plasích

1761 - Vojtěch Říha

1836 - Josef Říha

do r. 1935 - František Říha

po r. 1935 - vdova Marie Říhová a syn František Říha

1939 - František Říha (RR)

50. léta 20. stol. - Západočeské mlýny a těstárny v Plzni

70. léta  20. stol. - Městský dům pionýrů a mládeže

současnost - Vojtěch Říha

Doplnění (HŠ)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  10 2017
   městský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • raná moderna do roku 1920
   zděná
   vícepodlažní
   Na budově je plastická omítka, vlys pod střechou a obdélníkové členění. (HŠ)
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • okno
   • vyskladňovací otvor
   • komín
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    1930: 4 složení a šrotování
    Zaniklý
    • výroba elektrické energie
    Dynamo zásobovalo elektřinou mj. i místní kino.
    • rybník
    Podměstský rybník 2 ha, v jeho jv cípu 10,40 m dlouhý splav se 6 stavidly na společném prahu, prsa vyzděna kvádry, dno vydlážděno kamenem. Voda na mlýn vedena čepem do15 cm široké litinové roury, která ústila na dřevěný žlab ke kolu.
    Po likvidaci mlýna rybník zavezen.
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, hltnost 0,15 m3/s, spád 9 m, výkon 13,5 HP. (HŠ)
    Turbína utáhla pouze 1 složení nebo šrotování.
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, hltnost 0,15 m3/s, spád 9 m, výkon 13,5 HP. (HŠ)
    Turbína utáhla pouze 1 složení nebo šrotování.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popisprůměr 5,2 m, 1912 nahrazeno Francisovou turbínou
    Typplynosací motor
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Typplynosací motor
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Typelektrický motor
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisKdyž se mlelo na 4 složení, bylo nutno zapnout i elektromotor.
    Historické technologické prvky
    AutorKlempera, Josef
    NázevVodní mlýny v Čechách IV
    Rok vydání2001
    Místo vydánínakladatelství Libri Praha
    Další upřesněníkniha str.62-63
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorKlempera, Josef
    NázevVodní mlýny v Čechách IV
    Rok vydání2001
    Místo vydánínakladatelství Libri Praha
    Další upřesněníkniha str.62-63
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMaleček, Václav
    NázevPamětní kniha města Kralovic
    Rok vydání1964
    Místo vydáníKralovice
    Další upřesněníinternet
    Odkazwww.kralovice.cz/assets/File.ashx?id_org=7264aid_dokumenty=147515
    Datum citace internetového zdroje12.1.2017
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky čekoslovenské
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníPlzeň, str. 27 (HŠ)
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorInternet
    NázevInformace o pozemku, Nahlížení do katastru nemovitostí
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesněnívlastník Vojtěch Říha
    Odkazhttp://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=P8JX0wIKErgk5O8kG0ItlWty_fnBClFYycrdcVoFmeWll2WMVxEr1hRdCHazb_9xWrlLpiTdKTP14lASVJckcFCWenTDuZ2wuUUU2KlJQA6U00MHZRkFoqRS3EURbBjt4yGOoSa0sCg=
    Datum citace internetového zdroje31.10.2017
    AutorJaroslav Sklenář
    NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
    Rok vydání1997
    Místo vydáníČistá
    Další upřesněnís. 107-110
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorkol.
    NázevTajemství řeky Střely
    Rok vydání2017
    Místo vydáníPlzeň
    Další upřesněnís. 162
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Vytvořeno

    12.1.2017 20:31 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 8.2.2021 17:32
    Helena Špůrová 31.10.2017 07:08
    Radomír Roup 12.6.2018 19:22
    doxa (Jan Škoda) 16.4.2020 14:33