V olejném mlýně se olejnému semínku nedaří o nic lépe
než semeni plevele, které je pod ním.
(lužické přísloví)

Poslední změny

« 1 2 3 4 611 1222 1832 2442