Qui fugit molam, fugit farinam.
(latinské přísloví)

Hamžův, Řihákův mlýn

Hamžův, Řihákův mlýn
40
Dolní Heřmanice
594 01
Žďár nad Sázavou
Dolní Heřmanice
49° 17' 43.2'', 16° 2' 36.8''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn jehož počátky sahají hluboko do 17. století. Mlýn často střídal majitele a prošel řadou stavebních úprav, při kterých bylo průběžně modernizováno i jeho strojní vybavení. Součástí zachovaného mlýna je dodnes i pila.
samota jihozápadně od Dolních Heřmanic
Oslava
31923/7-4005
nepřístupný

Obecná historie:

První písemná zmínka o mlýnu je z roku 1668, kdy na něm byl mlynářem Hamža. Podle staré pověsti, kterou dochované podklady částečně potvrzují, postavil tento mlýn jistý Hamža roku 1640. V roce 1775 měl Hamžův mlýn tři mlecí složení a pilu. Rod Hamžů se na mlýně držel ještě v roce 1875. Okolo roku 1891 mlýn vlastnil Emanuel Ziffera. Od roku 1892 mlýn patří Jindřichu Jedličkovi. V květnu roku 1903 kolem 22. hodiny uhodil za bouřky do mlýna blesk, tehdy vyhořel celý mlýn a obytné stavení. Mlýn byl zakrátko obnoven majitelem Jindřichem Jedličkou, který jej v roce 1905 prodal majiteli budišovského velkostatku doktoru práv Richardu Baratta-Dragono, kterých chtěl ve mlýně zřídit vodní elektrárnu, ale nakonec od tohoto záměru ustoupil a nastěhoval tam hajného. V roce 1922 koupili Hamžův mlýn František a Filoména Řihákovi pocházející ze mlýna Pirochtova (za 12 000 Kč). Nový majitel mlýn modernizuje, pořídil válcové stolice. Dosavadní čtyři vodní kola na horní vodu nahradil dvěma širšími. Po 2. světové válce pořídil František Řihák mladší dvě vodní turbíny, první, Francisova, poháněla mlýn, a další, Kaplanova, poháněla pilu. Na Řihákově mlýně můžeme vidět: vodní kolo na horní vodu, mlýnské kamenné složení (které donedávna pracovalo jako šrotovník), prosévací zařízení, hranolový vysévač zvaný cylindr, dřevěnou loupačku, starší typ válcových stolic od firmy Jeřábek Velké Meziříčí, z doby po 1. světové válce. Zcela unikátní technickou kuriozitou je jednolistová pila zhotovená v době Rakouska a dodnes sloužící svému účelu. Řihákův mlýn ukázkově vypovídá o vzhledu starých mlýnů. Je to technická památka Jihomoravského kraje.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1668 mlynář Hamža platí 7 kr. desátku a odvádí 2 míry chlebové mouky

9.8.1675 zemřel Jan Hamža "v luteránském bludu"

1695 Urbář panství velkomeziříčského: Samuel Hamiša (Hamža), platí 2 zl. 53 kr. na sv. Jiří, 1 zl. 73 kr. na sv. Václava a 15 kr. za ponůcku

1775 Václav Hamža, mlýn o 3 složeních s pilou, platí 1 zl. 46 kr. gruntovní činže, 15 kr. za hlásku, 4 slepice, 16 vajec, 16 zl. za fůry, 2 zl. za pěší robotu, 1 zl. 20 kr. vodní činže, místo 8 kop raků 1 zl. 12 kr., povinen pořezat 1/2 kopy klád. (Celkem tedy platí 21 zl. 93 kr. + 3 zl. 8 kr. za pronájem 26 měřic vrchnostenských polí.)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

14.12.1875 Norbert Hamža

1888 mlýn poškozen povodní

22.7.1891 Emanuel Ziffer

18.4.1892 Jindřich Jedlička z Rudíkova

1902 mlýn vyhořel od blesku. Jinřich Jedlička jej víceméně vystavěl znovu

27.9.1905 prodal mlýn za 70 000 K baronu Richardu Barratovi Dragono, majiteli panství Budišov

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

3.8.1922 JUDr. Richard Barrate Dragono prodal mlýn Františku a Filoméně Dvořákovým za 120 000 Kč

zdědil František Řihák ml. (1923-1998) s manž. Boženou

21.5.1985 mlýn poškozen povodní

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

5.6.1998  zemřel František Řihák (75 let)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Hamža
 • Řihák
 • Hamiša
 • Ziffer
 • Jedlička

Historie mlýna také obsahuje:

1668-1675 Jan Hamža

1695 Samuel Hamiša (Hamža)

1775 Václav Hamža

1875 Norbert Hamža

1891 Emanuel Ziffer

1892-1905 Jindřich Jedlička

1905-1922 JUDr. Richard Barrata Dragono

1922 - František Řihák (RR)

-1998 František Řihák ml.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   • baroko do roku 1800
   • klasicismus do roku 1850
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   Původní stavba patrně dřevěná.
   Po požáru 1902 znovu vystavěn jako kamenný.
   • dveře
   • okno
    • existující umělecké složení
    Většina vybavení mlýna pochází z doby po první světové válce, kdy mlýn prošel modernizací.
    2006:
    kamenné šrotovací složení
    válcové stolice od fy. Jeřábek Vel. Meziříčí
    dřevěná loupačka
    hranolové cylindrové vysévače
    (vše z doby po I. sv. válce)
    VýrobceAntonín Jeřábek, Velké Meziříčí
    VýrobceAntonín Jeřábek, Velké Meziříčí
    Původně 1-2 složení
    1775: 3 složení a pila
    1902 po požáru nové zařízení
    Dochovaný
    • pila
    • krupník
    Součástí areálu mlýna je i velmi stará pila (tzv. jednuška) z roku 1775. Zařízení pily je zachováno v plně funkčním stavu. Pila může řezat klády až do průměru 105 cm.
    U mlýna je též kámen z krupníku - holendru.
    • jez
    • náhon
    • rybník
    • odtokový kanál
    • lednice
    • most, propustek
    Původně kamenný jez s dřevěnou konstrukcí, 1928 postavil František Řihák nový železobetonový jez za 60 000 Kč.
    Původní dřevěný zastřešený most 1969 nahrazen otevřeným železným.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Výrobce
    PopisPo druhé světové válce byl mlýn modernizován a zabudovány zde byly i dvě nové turbíny, Francisova a Kaplanova, které pracují dodnes.
    Francisova výkon 25 HP, původně pohon mlýna, dnes dynama
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Výrobce
    PopisPo druhé světové válce byl mlýn modernizován a zabudovány zde byly i dvě nové turbíny, Francisova a Kaplanova, které pracují dodnes.
    Francisova výkon 25 HP, původně pohon mlýna, dnes dynama
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    1902 původní 4 kola nahrazena 2 širšími.
    V roce 1930 pohání mlýn a pilu tři kola na svrchní vodu s průtokem 0.37 m3/s, spádem 3.4 m o výkonu 11 k.
    Zbytky kola se v lednici nacházely ještě 2006.
    Typturbína Kaplanova
    StavDochovaný
    PopisPo druhé světové válce byl mlýn modernizován a zabudovány zde byly i dvě nové turbíny, Francisova a Kaplanova, které pracují dodnes.
    Kaplanova turbína výkon 15 HP pro pohon pily
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • Válcová stolice s 1 párem hladkých válců v dřevěné skříni
    • průchodová
    • čistírenský vysévač | Počet:
     • válcová
     • šnekový dopravník | Počet:
     • Autor
      Název
      Rok vydání2011
      Místo vydáníinternet
      Další upřesnění
      Odkazwww.dedictvivysociny.cz
      Datum citace internetového zdroje30.12. 2013
      Autor
      Název
      Rok vydání2011
      Místo vydáníinternet
      Další upřesnění
      Odkazwww.dedictvivysociny.cz
      Datum citace internetového zdroje30.12. 2013
      AutorJosef Mikulášek, Vladimír Makovský
      NázevHistorie mlýnů na řece Oslavě II.
      Rok vydání2002
      Místo vydáníinternet
      Další upřesněníBudišovský zpravodaj 3/2002, s. 26-28
      Odkazwww.mestysbudisov.cz
      Datum citace internetového zdroje30.10. 2013
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
      Rok vydání1933
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorkol.
      NázevTechnické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - I. díl A - G
      Rok vydání2001
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 565
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorVladimír Makovský
      NázevMlýny a mlynáři na Velkomeziříčsku II.
      Rok vydání2006
      Místo vydáníVelké Meziříčí
      Další upřesněnís. 65-70

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - interiér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      29.12.2013 23:45 uživatelem REAPERXCX

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 4.6.2017 22:01
      Radomír Roup 25.6.2018 13:41
      doxa (Jan Škoda) 27.2.2021 15:14
      Pavla 9.4.2014 21:39