Když se mlynář a uhlíř shodli,
chytil každý jednoho vrabce.
(německé přísloví)

Konopaský, Podmokelský mlýn

Konopaský, Podmokelský mlýn
115, 221
Nové Strašecí
27101
Rakovník
Nové Strašecí
50° 9' 25.9'', 13° 56' 17.2''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn pod (dnes protrženým) Konopaským rybníkem na východním okraji novostrašeckého katastru, doložený již k roku 1610. Od poloviny 17. stol. majetkem obce a pronajímán, 1923 přestavěn na elektrických pohon, v 50. letech ukončen provoz, v letech 70. zbořen, trosky rozvezeny a mlýniště rekultivováno.
3 km východně od kostela Nárození P.Marie v Novém Strašecí
Strašecký potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1610 majitel Jiří Eiselt, zvaný Mejšl. jenž vlastnil i dům čp. 129 v Novém Strašecí

1619 po smrti Jiřího Eiselta (zemřel na následky zranění způsobené zetěm Janem Kovářem)  převzal druhý zeť Vavřinec Štětina, vyučený mlynář, tchánovi se musel zavázat, že za mlýn a dům zaplatí 1000 grošů míšeňských a rovněž vyplatí podíly Eiseltovým potomkům a vdově.

1623 zemřel Vavřinec Štětina, mlýn přešel na jeho vdovu, později provdanou za Martina Osvalda.

1639 zemřel Martin Osvald (zabili jej na cestě vojáci), mlýn opět spravuje vdova po něm (a Vavřinci Štětinovi), postihla jí však neštěstí - dům v Novém Staršecí vyhořel a mlýn se porouchal, celková škoda 685 kop grošů a 15 krejcarů.

mlýn rovněž vypálen

1651 místo po mlýnu předala zeti Janu Osvaldovi, avšak ten byl nucen odprodat mlýn obci

1672 obec mlýn renovovala (28. května 1672 prohlášen za obnovený) a a jelikož by bylo vhodné "pro lepší obživu mlynáře k mlýnu přidat kus užitečné země", Jan Osvald městu postoupil "svou louku, ležící na levé straně mlýna a pole v míře 13 strychů" výměnou za kus obecního pole V hlavách a louku. Janu Osvaldovi mlýn pronajat.

1676 z Konopaského rybníka získáno 10 kop a 30 kusů ryb

1678 podnájemce Jan Kačerovský

1680 dcera zemřela na mor

12. září 1696 Jan Osvald zemřel

1712 nájemce Matěj Čistecký, syn mlynáře z Červeného mlýna pod Mšecí Víta Čisteckého, k mlýnu náleží 10 strychů polí a louka, platí se 17 zl.

1713 Jindřich Heim, úředník hraběte Jiřího Adama z Martinic na Smečně, oznámil městské radě Nového Strašecí, že kačický hajný přistihl konopaského mlynáře a kteréhosi čeledína, jak v Kačickém potoce loví raky. Čeledín byl jat, ale mlynář uprchl. Ježto se jedná o pych, žádá, aby se panu hraběti dostalo zadostiučinění, jinak by byl nucen přednést věc vyšším místům.

1738 Matěj Čistecký přešel na Podhorní mlýn

1756 o pronájem mlýna se uchází obecní starší Jan Čermák pro svéhop syna Daniela, zvandrovalého mlynářského. Přestože dosavadnímu nájemci ještě nevypršela nájemní smlouva, dostal pololetní výpověď a Daniel Čermák převzal mlýn do pachtu.

11. srpna 1759 Daniel Čermák, syn obecního staršího Jan Čermáka mlýn odkoupil podle emfyteutického práva za 300 zlatých  rýnských a 30 zlatých roční činže, splatných čtvrtletně po 7 zl. 30 kr.,  a k tomu mimořádnou vojenskou daň. Navíc se zavázal splácet úroky z půjčky 200 zl., kterou si město vzalo u Petra Chvojky a pojistilo ji na mlýně. Od obce obdržel pole a dubovou hřídel.

1771 Daniel Čermák zemřel, mlýn zdědila vdova Josefa

1819-1840 majitel Jan Čermák smanželkou Marií

1850 zemřel starý výměnkář Jan Čermák (85 let) a mladý mlynář Jiosef Čermák (50 let)

1851 vdova Kateřina Čermáková se provdala za Antonína Grünera, mlynáře z Rudy čp. 19

1890 manželé Josef a Anna Valentovi

1900 Josef Malich, mlýn vyhořel

1910 znovu postaven jen jako zemědělská usedlost

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1921 manželé Josef a Františka Malichovi, zemědělská usedlost

u mlýna zřízeno koupaliště, ve mlýně hostinská živnost

1932 koupil Josef Rubeš, mlýn peramnentně ohrožová prosakující vodou, rybník měl být zrušen

 

 

1939 při průtrži mračen protržen rybník, objekty spláchla povodeň,

následně obnoven

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1970 mlýn zbořen

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Eiselt
 • Štětina
 • Osvald
 • Čistecký
 • Čermák
 • Grüner
 • Valenta
 • Malich
 • Kačerovský

Historie mlýna také obsahuje:

1610-1619 Jiří Eiselt, zvaný Mejšl

1619-1623  Vavřinec Štětina

1623-1625 vdova

1625-1639 Martin Osvald

1639-1651 vdova

1651-1652 Jan Osvald

1652- město Nové Strašecí

nájemci:

1672-1696 Jan Osvald

1678 Jan Kačerovský (podnájemce)

1712-1756 Matěj Čistecký

1756-1771  Daniel Čermák (od 1759 emfytetický majitel)

1771 Josefa Černáková

1819-1840 Jan Čermák

1840-1850 Josef Čermák

1851 Antonín Grüner

1890 Josef Valenta

1900-1932 Josef Malich

1932-1970 Josef Rubeš

1639 se mlýn porouchal

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • rybník
      StavZaniklý
      Popis
      StavZaniklý
      Popis
      StavZaniklý
      Popis1923 přestavěn na elektrický pohon
      StavZaniklý
      Popis1923 přestavěn na elektrický pohon
      Historické technologické prvky
      AutorJosef Klempera
      NázevVodní mlýny v Čechách I.
      Rok vydání2000
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 113-114
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJosef Klempera
      NázevVodní mlýny v Čechách I.
      Rok vydání2000
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 113-114
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJan Černý
      NázevNovostrašecké mlýny I. - II.
      Rok vydání2016
      Místo vydáníNové Strašecí
      Další upřesněníNovostrašecký měsíčník květen - červen 2016
      Odkazhttps://issuu.com/novostraseckymesicnik/docs/nsm_16_06_web?fbclid=IwAR1sPUVpICvbvtlsaDu8R9j8eC817loc3AEngicDEG1ndSABBmU56EyuV8s; https://issuu.com/novostraseckymesicnik/docs/nsm_16_04_web/20
      Datum citace internetového zdroje10 2019

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      21.2.2017 09:49 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 2.7.2017 18:10