Když člověk náhodou přijde do blízkosti mlýna nebo špýcharu,
ale nenajde tam žádnou práci, přesto na něm
zůstane ulpěný prach.
(německé přísloví)

Houlíkouc mlýn, Höflink; Dolní mlýn

Houlíkouc mlýn, Höflink; Dolní mlýn
2
část obce Mlýnec
Postřekov
34535
Domažlice
Postřekov
49° 27' 39.9'', 12° 48' 37.4''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn se nacházel v obci Mlýnec, která byla do roku 1945 německá. Tato obec je vzpomínána v roce 1379 jako poddanská ves pivoňského kláštera a poběžovického panství. Ve stejném roce je uváděno, že vladykové Otovští prodávají všechny tři mlýny které se v obci nachází. Jedním z těchto mlýnů je i tento, Dolní. Nacházel se ve východní části obce, na Mlýneckém potoce. Až do roku 1945 byl plně v provozu, poté byl nějaký čas používán JZD pro svoji potřebu a v roce 1972 zbourán a na jeho místě postaveny bytovky.
Mlýnecký potok
volně přístupný

Obecná historie:

Na původ jména mlýna  jsou dvě verze. První je že Georg Zenefels, který se nechal titulovat baronem, poddaní ho nazývali dvořanem, německy Höflink. Druhá verze vychází z prodeje mlýnů v roce 1379, kde jeden z kupujících byl Matěj řečený Holíkovec.

 


Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zmínku o mlýnech v Mlýnci uvádí kronika obce Postřekov, kde se píše že v roce 1397 vladykové Otovští prodali všechny tři mlýny nacházející se v obci,tedy i tento, Dolní mlýn.

 

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

 V roce 1701 vysoce urozená paní Anna Feliciana, ovdovělá svobodná paní z Wunschenwitz rozená Pachtin z Rayhoffen, paní panství Poběžovice a Ostrov (Wasserau), dědičně prodala a poskytla ke koupi svůj vlastní dolní moučný mlýn v Mlýnci s jedním mlýnským zařízením spolu s olejovým lisem zdejšímu poddanému jménem Georg Zennefels mladší za 200 zlatých. Ten nemaje děti předává mlýn svému synovci Janu Jiřímu nar. 1711. Ten sice děti má, ale pouze dcery a tak v roce 1775 přebírá mlýn dcera Marie Eva s manželem Karlem Polsterem. V roce 1808 se stává majitelem jejich syn Jan Jiří. Ten má pouze dvě dcery a tak v roce 1838 opět přebírá mlýn dcera Kateřina s manželem Ondřejem Schürerem pocházející ze mlýna v Zeisermühle 11. Jeho předci pocházeli ze šlechtického rodu Schürer von Waldheim. 

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

Kateřina a Ondřej mají sedm dětí, ale šest jich umírá a tak následuje dcera Marie která si přivedla v roce 1870 za mlynáře Václava Becka z mlýna z Ohnišťovic 12. Jejich syn Václav nar. 1887 si vzal za manželku Rozálii Langovou, pocházející z mlynářského rodu v Mlýnci 30 Mühlhansl a stávají se vlastníky v roce 1910.

Asi okolo roku 1900 došlo z důvodů záplav k úpravě, přemístění koryta Mlýneckého potoka. Původně tekl potok okolo Dolního mlýna, ale po úpravě se potok ocitl asi padesát metrů vzdálený. Pro potřeby mlýna bylo ponecháno staré koryto a od mlýna byl vybudován asi 120 metrů dlouhý podzemní kanál.

 

Po příchodu americké armády 2. května 1945, je mlynář lynčován postřekovskými občany a za týden umírá. Jeho manželka a děti jsou odsunuti do Německa. 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Po odsunu majitelky mlýn není osídlen, ve mlýně se nemele, až po vzniku JZD a uzavření ostatních mlýnů v okolí, se mlelo pro potřebu JZD, ale už pouze na elektrický pohon a to asi až do roku 1970. Poté byl mlýn v roce 1972 zbourán a na jeho místě postaveny bytovky.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Zenefels
 • Polster
 • Schürer
 • Beck

Historie mlýna také obsahuje:

Zenefels

Polster

Schürer

Beck

Podle vyprávění ve mlýně působil v sedmnáctém století Georg Zenefes, který po vzoru šlechty nosil paruku a nechal se titulovat baron. Podle jeho jména Jiřík se mlýnu se také říkalo Girshikmühl. Vyprávělo se, že tento Zenelels si vzal za manželku ženu nižšího původu. Jako trest za takzvaný morganatický sňatek museli stát oba manželé po tři dny před hradem v Poběžovicích na pranýři. Na důkaz svého pokání za protiprávní jednání pak postavili nad obcí kapli a jejich potomci měli povinnost se o tuto kapli starat, což také až do roku 1918 činili. Pak převzala kapli obec.

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  01 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • olejna
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       Autorhttps://archivnimapy.cuzk.cz
       Názevmapy
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       Autorhttps://archivnimapy.cuzk.cz
       Názevmapy
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       Autorhttp://www.portafontium.eu/
       Názevmatriky, kroniky, sčítání lidu
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       Autorhttp://www.soaplzen.cz/soka-do
       Názevarchivy
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Historické fotografie a pohlednice

       Vytvořeno

       10.1.2019 22:57 uživatelem JanRez

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 13.1.2019 09:11