Není všechno zrno, co se přinese na mlýn.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 560 561 562 563 564 565 566 587 1174 1760 2346
Počet obrázků v databázi: 117507
Kopaňský mlýn »

Brusný kámen #1 před mlýnem, 2015, © Věra Preisslerová

Kopaňský mlýn »

Brusný kámen #2 před mlýnem, 2015, © Věra Preisslerová

Kopaňský mlýn »

Pohled na severní stěnu k lednici s patrnými vstupy pro vantroky, 2015, © Věra Preisslerová, (Prvky na obrázku: lednice)

Kopaňský mlýn »

Detail lednice, 2015, © Kolssteyn, (Prvky na obrázku: lednice)

Kopaňský mlýn »

Detail kanálu na východní stěně, 2015, © Kolssteyn

Kopaňský mlýn »

Ukončení náhona, kde pokračovalo položení vantrok k lednici, 2015, © Kolssteyn, (Prvky na obrázku: náhon)

Kopaňský mlýn »

Interiér severní části budovy, 2015, © Kolssteyn

Kopaňský mlýn »

Západní nároží, 2015, © Věra Preisslerová

Kopaňský mlýn »

Okna a krakorce nad vatrokami na severní stěně, 2015, © Kolssteyn, (Prvky na obrázku: okno)

Kopaňský mlýn »

Severovýchodní strana, 2015, © Kolssteyn, (Prvky na obrázku: dveře, okno, vyskladňovací otvor)

Kopaňský mlýn »

Okna jižního štítu, 2015, © Kolssteyn, (Prvky na obrázku: okno)

Kopaňský mlýn »

Vstupní dveře na východní straně, 2015, © Kolssteyn, (Prvky na obrázku: dveře)

Kopaňský mlýn »

Architektonický detail u lednice, 2015, © Kolssteyn

Kopaňský mlýn »

Zakrytovaný otvor pro hřídel, 2015, © Kolssteyn, (Prvky na obrázku: prostup pro hřídel vodního kola)

Kopaňský mlýn »

Detail podložení hřídele vodního kola, 2015, © Kolssteyn

Kopaňský mlýn »

letecké mapování, 1953, © kontaminace.cenia.cz

Hrabalův, Raballův mlýn »

Hrabalův ( Raballův) mlýn, 21.04.2015, © Aleš

Hrabalův, Raballův mlýn »

Hrabalův ( Raballův) mlýn - foceno od Držkovic, 21.04.2015, © Aleš

Skrochovický mlýn »

Císařské povinné otisky map stabilního katastru, 1836, © Zemský archív Opava

Skrochovický mlýn »

Mlýn na leteckém snímku z roku 1955, 1955, © VGHMÚŘ Dobruška

Lukášův mlýn »

Císařské povinné otisky map stabilního katastru, 1836, © Zemský archiv Opava

mlýn Na Závodí, Vesnický, Dolní mlýn »

Císařské povinné otisky map stabilního katastru, 1836, © Zemský archiv Opava

Dvorní, Přední mlýn »

via FB Historické Budějovice, nedatováno, © autor neznámý

Kolínův, Fürbeckův mlýn »

aktuální stav - rumiště, vpravo zbylá bet. vantroka, 19. 4. 2015, © Kozel

Prostřední, Cafourkův, Klímův mlýn »

Hrobka rodiny Cafourkovi na píseckém hřbitově, Duben 2015, © Šárka Janotová

Kolínův, Fürbeckův mlýn »

Kolínův mlýn ve výřezu, v pozadí Panských mlýn (zdroj Trhovosvinenské listy 1/2011, s. 10), 1971, © M. Kolár

Veleckých mlýn »

Indikační skica, výřez, 1828, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Veleckých mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1828, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Skrochovický mlýn »

Mlýn na mapě 1. vojenského mapování, 1764-1768., © http://oldmaps.geolab.cz/,

Skrochovický mlýn »

Mlýn na skice k císařskému otisku, 1836, © http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Na Závodí, Vesnický, Dolní mlýn »

Mlýn na skice k císařskému otisku, 1836, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Lukášův mlýn »

Mlýn na mapě 1. vojenského mapování, 1764-1768., © http://oldmaps.geolab.cz/,

Lukášův mlýn »

Mlýn na mapě 2. vojenského mapování,Morava, mapový list O_5_VI, 1852, © http://oldmaps.geolab.cz/,

Lukášův mlýn »

Mlýn na skice k císařskému otisku, 1836, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Starovodský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 68, © viz oldmaps.geolab.cz

Starovodský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 52, © viz oldmaps.geolab.cz

Starovodský mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 80, © viz oldmaps.geolab.cz

Starovodský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1830, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Starovodský mlýn »

Indikační skica, výřez, 1830, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Seberův mlýn »

Celkový pohled od S, 24.4.2015, © Racocha

Seberův mlýn »

Štít obytné budovy, 24.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: okno, plastická omítková výzdoba fasád a štítů)

Seberův mlýn »

Štít hospodářské budovy, 24.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: plastická omítková výzdoba fasád a štítů)

Seberův mlýn »

Pohled na mlýn od SV, 24.4.2015, © Racocha

Seberův mlýn »

Detail mlýnice s torzem lednice, 24.4.2015, © Racocha

Seberův mlýn »

Náhon, 24.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: náhon)

Seberův mlýn »

Odtokový kanál, 24.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Seberův mlýn »

Můstek přes odtokový kanál, 24.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Seberův mlýn »

Historický můstek přes odtokový kanál, 24.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Seberův mlýn »

Kamenný štok kladivové stoupy, 24.4.2015, © Racocha

Seberův mlýn »

Mlecí kámen u vjezdu do mlýna, 24.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

1 560 561 562 563 564 565 566 587 1174 1760 2346