Není ještě na mlýně, co má být na Velikonoce semleto.
(německé přísloví)

Poslední změny

1 623 1245 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1866 2488