Musí mít mouky víc než dost, kdo chce ostatním zacpat hubu.
(německé přísloví)

Petříkův mlýn

Petříkův mlýn
287
Ústecká
Letohrad
561 51
Ústí nad Orlicí
Letohrad
50° 1' 53.5'', 16° 29' 34.9''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn je třípatrový umělecký, s obytnou budovou, chlévy, skladištěm, byty pro zaměstnance a kolnami pro vozy. Bývalá textilní továrna, později výrobna elektromotorů a lisovna plastů již k areálu nepatří. Všechny stavby jsou zděné, pocházejí z let 1921 až 1923, kdy proběhla jejich kolaudace. Obytná budova je z roku 1926. K mlýnu patřil ještě sklep za cestou a také pískovcový lom nad mlýnem, přes cestu, odkud byl těžen kámen na stavbu mlýna. Mlýn 2003 do základů vyhořel, zůstaly jen holé zdi.
2020: budovy kolem mlýnice odbourány
Mlýn se nachází na okraji města, je poslední stavbou po levé straně při výjezdu směr Ústí nad Orlicí. Do r. 1820 vedla tato silnice pouze k mlýnu.
Tichá Orlice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zmínka o mlýnu pochází z roku 1568, kdy je uváděn jako náchlební mlýn.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V Tereziánském katastru je uveden panský mlýn o jednom kole na nestálé vodě, užívaný vrchností. K roku 1714 je s olejnou. Starý mlýn stával blíže k cestě, mlecí stroje poháněla dvě kola. Z druhé strany náhonu stávala pila poháněná jedním kolem a stoupa, poháněná také jedním kolem.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Za Johanna Petříka bylo dne 27. 9. 1880 zasazeno normální znamení, jehož popis je ve vložce vodní knihy. Objekt v roce 1900 vyhořel a o rok později byl přestavěn.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V roce 1921 byl vybudován několikapatrový umělecký mlýn, kolaudovaný v roce 1923. Při kolaudaci 2 nových Francisových turbín dne 10. 11. 1930 bylo osazeno i nové normální znamení na mlýnici.

1930 majitel Miroslav Petřík

 Roku 1948 byl mlýn znárodněn a ještě během 50. let 20. století se zde mlelo. 

23.8.1977 mlýn zapsán do státního seznamu památek (?)

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Po roce 1989 byl mlýn v restituci navrácen potomkovi bývalých mlynářů, panu Petříkovi.

8.  února 2003 mlýn vyhořel, požár vypukl v 3.55 ráno, mlýnice prohořela od vrchu až dolů (zapálen patrně úmyslně)

Na konci února 2021 byla zahájena kompletní demolice objektu. (RŠ)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Petřík

Historie mlýna také obsahuje:

1880 Jan Pretřík

1930 Miroslav Petřík

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  03 2021
   městský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   vícepodlažní
   Mlýn je třípatrový umělecký, s obytnou budovou, chlévy, skladištěm, byty pro zaměstnance a kolnami pro vozy.
   Hlavní průčelí mlýna je orientováno k příjezdové cestě, nachází se zde také patrová obytná část. Vlevo od vstupu do domu se nacházejí sila. Sem přijížděly vozy s obilím, které bylo sypáno násypkou do podzemních prostor sila, odkud bylo výtahy vyváženo k čištění a skladování. Z pravého průčelí jsou patrné všechny části mlýna, zleva: mlýn, čistírna a sila s předčistírnou. Mlýn s čistírnou jsou třípatrové, silo patrové, výškově ale dosahuje budova do úrovně druhého patra vedlejších budov.
   Přes dvůr mlýna se nachází přízemní zděný domek - kolny na vozy a byt pro zaměstnance mlýna. Pravou stranu dvora uzavírá další přízemní skladiště na mouku, vpravo pak chlévy a byty zaměstnanců v hospodářství při mlýně. Z podkroví skladiště visí dosud dřevěný šupák na pytle.
   Na konci února 2021 zahájena kompletní demolice. (RŠ)
     • existující torzo uměleckého složení
     • zcela bez technologie aj.
     Stav k r. 2004 (po požáru) - dochováno pouze: dolní a část horní transmise, pračka na obilí, zbytky ventilátorů, cyklon, silo s pytlovačkou, odstředivý vysévač, aspiratér.
     VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
     VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
     1921 byl nově postaven umělecký mlýn, vybavený stroji firmy Prokop.
     • stavidlo
     Mlýn byl poháněn vodu z Tiché Orlice, jez stával cca 200 m nad mlýnem. Náhon vedl podél příjezdové cesty k mlýnu. Dnes je náhon zavezen, původní jez nestojí, neboť řeka byla meliorizována a přeložena dál od silnice. Zasypána je i odtoková stoka, jež ústila zpět do řeky za dnešním mostem přes T. Orlici.
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
     PopisKromě uvedené turbíny zde byla ještě větší Francisova od fy Prokop, o výkonu 30 HP, na spádu 2,7 m, průměr oběžného kola 700 mm, 16 lopatek, průtok 1 100 l/s.
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
     PopisKromě uvedené turbíny zde byla ještě větší Francisova od fy Prokop, o výkonu 30 HP, na spádu 2,7 m, průměr oběžného kola 700 mm, 16 lopatek, průtok 1 100 l/s.
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     VýrobceBreitfeld, Daněk i spol. Blansko
     Popisturbína Breitfeld Daněk, s oběžným kolem se 14 lopatkami a průtokem 900 m3/s, výkon 20 HP, kolaudována 1930
     Typnaftový motor
     StavZaniklý
     VýrobceŠkodovy závody, Plzeň
     PopisByl zde dvoutaktový diesel motor Škoda z roku 1926 s jedním válcem o průměru 25 cm se 350 obr/min o výkonu 40 KS.
     Typnaftový motor
     StavZaniklý
     VýrobceŠkodovy závody, Plzeň
     PopisByl zde dvoutaktový diesel motor Škoda z roku 1926 s jedním válcem o průměru 25 cm se 350 obr/min o výkonu 40 KS.
     Historické technologické prvky
     • čistírenský vysévač | Počet:
      • cyklon
      • šneková
      AutorHácová Hana (Klimešová Hana)
      NázevVodní mlýny na Orlickoústecku a Žamberecku
      Rok vydání2005
      Místo vydáníPF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
      Další upřesněníDP
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorHácová Hana (Klimešová Hana)
      NázevVodní mlýny na Orlickoústecku a Žamberecku
      Rok vydání2005
      Místo vydáníPF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
      Další upřesněníDP
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorSkála, F.
      NázevKyšperk I. Historický nástin stavebního vývoje města Kyšperka
      Rok vydání1948
      Místo vydáníKyšperk
      Další upřesněnís. 96
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorAlois a Pavel Taclovi
      NázevPozdrav z Kyšperka - Letohrad na historických pohlednicích ze sbírky Aloise Tacla
      Rok vydání2000
      Místo vydáníLetohrad
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorVladimír Švec
      NázevHistorie města Kyšperk, obcí Kunčice, Orlice a Rotnek (Červená) a města Letohrad v datech
      Rok vydání2007
      Místo vydáníLetohrad
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 04 (Hradec Králové), s. 28
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorDana Pokorná
      NázevPetříkův mlýn jde k zemi. Místo něj má stát tělocvična
      Rok vydání2021
      Odkazhttps://orlicky.denik.cz/zpravy_region/petrikuv-mlyn-jde-k-zemi-misto-nej-ma-stat-telocvicna-20210222.html
      Datum citace internetového zdroje25.2.2021

      Místo uloženíSOkA Ústí nad Orlicí
      Název fondu
      Název archiválieVK Žamberk
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signaturakn. č. 1, protokol č. 28.
      Místo uloženíSOkA Ústí nad Orlicí
      Název fondu
      Název archiválieVK Žamberk
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signaturakn. č. 1, protokol č. 28.
      Místo uloženíNA Praha
      Název fonduMlynářské ústředí
      Název archiválie
      Evidenční jednotka367
      Inventární číslo, signatura3845
      Místo uloženíSOkA Ústí nad Orlicí
      Název fondu
      Název archiválieVK Žamberk
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signaturač. položky 251 + vložka VK

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - interiér

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      5.5.2013 21:37 uživatelem Hana Klimešová

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 25.2.2021 18:07
      doxa (Jan Škoda) 15.1.2021 22:16