Qui fugit molam, fugit farinam.
(latinské přísloví)

Dolejší, Břečkův mlýn; Untere Mühle

Dolejší, Břečkův mlýn; Untere Mühle
17
Nádražní
Rataje nad Sázavou
285 07
Kutná Hora
Rataje nad Sázavou
49° 50' 35.1'', 14° 57' 14.1''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn stojí pod městem na pravém břehu Sázavy, na křižovatce ulic Nádražní a U Elektrárny. Mlýn byl v roce 1917 přebudován na elektrárnu. U jezu byla vystavěna nová budova elektrárny.
Objekt ani jez nejsou přístupny. Elektrárna je součástí šternberského majetku.
Na kraji obce pod městem u nádraží
Sázava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

10.5.1345 vyšehradský probošt Bertold z Lipé, držitel Ratají, osvobodil mlýn od veškerých robot pro zdejší kostel

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1. října 1737 Václav Norbert hrabě  Kinský za Vchynic a Tetova prodal za 300 kop grošů míšeňských Václavu Tobiášovskému, jeho dětem a budoucím na věčné časy mlýn se dvěma skloženími a třemi stoupami, s poli o 8 korcích a 3 věrtelech, louku na 3 vozy sema a pastvištěm nade mlejnem, slup a ostrůvek mezi vodou. Kupující složil při zápise 25 kop gr. míš. a k tomu závdavku na 4 roční lhůty 100 kop gr. míš. Ostatek při držaných soudech každoročně platiti po 10 kop, gr. míš. tak dlouho, dokud nebude trhová cena zaplacena.

(NA ČR, Gruntovní kniha na prodané mlýny panství ratajského, zal. 1713)

Roční nájem 60 kop gr. míš. odváděti posledního dne měsíce března, června, září a prosince.

1758 byla trhová cena zaplacena

1775 převzal od vdovy a dítek po Václavu Tobiášovském mlýn se vším příslušenstvím bratr Václav Jan Dobiášovský, poddaný sázavský. Vdově a sirotkům veškerý náklad uhradil.

Události
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

1856 mlynář Vojtěch Břečka se stal prvním starostou v Ratajích

V roce 1890 jsou v Ratajích uváděny 2 mlýny.

do r. 1913 v držení rodiny Břečkovy

1913 mlynář Karel Břečka prodal mlýn Filipu hraběti ze Šternberka, ten vystavěl z pily elektrárnu pro hrad Šternberk a městečko Rataje.

1915-1928 postupně budována elektrárna

Od roku 1917 mlýn fungoval jako vodní elektrárna pro Český Šternberk, Otryby, Rataje, Nové Dvory, Zalíbenou, Šternov, Čejkovice, Drahňovice a některé šternberské dvory.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Po válce přestavěn na turbínový.

V roce 1930 byl majitelem elektrárny Jiří Šternberg.

Po válce zde měly být insatlovány dvě nové Kaplanovy turbíny, hrabě Sternberg je však před hrozící konfiskací stihnul prodat do Jugoslávie.

1993 elektrárna restituována

Současný majitel je Zdeněk Šternberg.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Tobiášovský
 • Dobiášovský
 • Břečka

Historie mlýna také obsahuje:

-1737 Václav Norbert hrabě Kinský

1737-1775 Václav Tobiášovský

1775- Václav Jan Dobiášovský

rod Břečků

1856 Vojtěch Břečka

- 1913 Karel Břečka

1913- Filip hrabě ze Šternberka

1930 - Jiří Šternberg

současnost - Zdeněk Šternberg

Předpokládám, že tento mlýn zničila velká povodeň v roce 1714. Bratr mého vámi zmiňovaného předka, Václava Tobiášovského, Jan, pocházející z Chlumecka, byl mlynářem v tomto mlýně již prokazatelně v roce 1719. (15.10.1719 se zde narodila jeho dcera Kateřina) Jan Tobiášovský zemřel 4.11.1727. Tento mlýn po něm převzal jeho bratr Václav, který byl do té doby stárkem ve mlýně France Rovenského v Žehuni. (Rovenský byl jeho příbuzným). (Dobiáš Kratochvíl)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  07 2013
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   • raná moderna do roku 1920
   • 1945 – současnost
   zděná
   přízemní
   Původní budova mlýna stojí odděleně od nově vybudované elektrárny.
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     1737 2 složení a 3 stoupy
     Zaniklý
     • stoupa
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     1737 3 stoupy
     Od roku 1917 ve mlýně fungovala vodní elektrárna.
     • jez
     • odtokový kanál
     výtokový kanál 80 m dlouhý
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis2 Francisovy turbíny - celkový výkon 80kW - stav v r. 2004, v r. 2004 rekonstrukce jedné Francisovy turbíny s výkonem 55 kW,
     celková automatizace elektrárny.
     spád: 1,2 m

     Podle http://www.tv-adams.wz.cz/sazava-mve.html jsou v elektrárně 2 Francisovy turbíny, výkon 208 kw, roční výroba 0446 GWh.

     V roce 1930 byly v elektrárně 2 Francisovy turbíny
     1) hltnost 5 m3/s, spád 1,30 m, výkon 65HP,
     2) hltnost 6 m3/s, spád 1,50 m, výkon 96 HP.
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis2 Francisovy turbíny - celkový výkon 80kW - stav v r. 2004, v r. 2004 rekonstrukce jedné Francisovy turbíny s výkonem 55 kW,
     celková automatizace elektrárny.
     spád: 1,2 m

     Podle http://www.tv-adams.wz.cz/sazava-mve.html jsou v elektrárně 2 Francisovy turbíny, výkon 208 kw, roční výroba 0446 GWh.

     V roce 1930 byly v elektrárně 2 Francisovy turbíny
     1) hltnost 5 m3/s, spád 1,30 m, výkon 65HP,
     2) hltnost 6 m3/s, spád 1,50 m, výkon 96 HP.
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     VýrobceJ. Kohout, Smíchov
     Popisinstalována 1915
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     VýrobceJosef Prokop a synové, Pardubice
     Popisinstalována 1928
     Typturbína Kaplanova
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis2 Kaplanovy turbíny měly být instalovány po II. světové válce namísto starých Francisových, hrabě Sternberg je však před hrozící konfiskací stačil prodat do Jugoslávie.
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1900: 2 kola na spodní vodu
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorInternet
     NázevAtlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněník 16.6.2004
     Odkazhttp://www.calla.cz/atlas/list.php?type=1&limit=380
     Datum citace internetového zdroje14.7.2013
     AutorInternet
     NázevAtlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněník 16.6.2004
     Odkazhttp://www.calla.cz/atlas/list.php?type=1&limit=380
     Datum citace internetového zdroje14.7.2013
     AutorInternet
     NázevInteraktivní mapa obnovitelných zdrojů energie
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněníinstalace
     Odkazhttp://mapa.czrea.org/instalace.detail.php?INSTALACE=118
     Datum citace internetového zdroje14.7.2013
     AutorInternet
     NázevRataje nad Sázavou
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněníOttův slovník naučný
     Odkazhttp://leccos.com/index.php/clanky/rataje-nad-sazavou
     Datum citace internetového zdroje14.7.2013
     AutorInternet
     NázevRataje nad Sázavou
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněnírok 1932
     Odkazhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Rataje_nad_S%C3%A1zavou
     Datum citace internetového zdroje14.7.2013
     AutorInternet
     NázevSeznam vodních elektráren na Sázavě
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.tv-adams.wz.cz/sazava-mve.html
     Datum citace internetového zdroje14.7.2013
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 03 (Čáslav), s. 26
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJosef Klempera
     NázevVodní mlýny v Čechách II.
     Rok vydání2000
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 183-184
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorneznámý
     NázevMlýny při řece Sázavě - dolní tok
     Rok vydání2008
     Místo vydáníČerčany
     Další upřesněníČerčanský zpravodaj roč. XVII., č. 9-10, s. 13-16
     Odkazhttp://docplayer.cz/17497852-9-10-zari-rijen-2008.html
     Datum citace internetového zdroje06 2018
     AutorFrantišek Pleva
     NázevSázava milovaná
     Rok vydání2005
     Místo vydáníPelhřimov
     Další upřesněnís. 223-224
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     14.7.2013 07:35 uživatelem Helena Špůrová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 30.1.2021 12:19
     doxa (Jan Škoda) 24.4.2020 10:16