Pracovat jako kůň ve mlýně.
(německé přirovnání)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 554 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1107 1659 2212
Počet obrázků v databázi: 110780
Seidlerův, Staňkův mlýn »

Strop ve stodole, 2017, © doxa, (Prvky na obrázku: trámový strop)

Seidlerův, Staňkův mlýn »

Interiér chléva, 2017, © doxa

Seidlerův, Staňkův mlýn »

Interiér chléva, 2017, © doxa

Seidlerův, Staňkův mlýn »

Detail průčelí mlýnice, 2017, © doxa

Seidlerův, Staňkův mlýn »

Detail průčelí mlýnice, 2017, © doxa

Seidlerův, Staňkův mlýn »

Včelíny a sklípek ve svahu nad mlýnem, 2017, © doxa

Seidlerův, Staňkův mlýn »

Interiér sklípku, 2017, © doxa

Seidlerův, Staňkův mlýn »

Okno obytné části, 2017, © doxa, (Prvky na obrázku: okno)

Seidlerův, Staňkův mlýn »

Štít nad obytnou částí, 2017, © doxa, (Prvky na obrázku: plastická omítková výzdoba fasád a štítů, zdobený zděný štít)

Seidlerův, Staňkův mlýn »

Kolny, 2017, © doxa

Seidlerův, Staňkův mlýn »

Stodola od západu, 2017, © doxa

Seidlerův, Staňkův mlýn »

Pohled do dvora přes potok, 2017, © doxa

Seidlerův, Staňkův mlýn »

Pohled od jihu, 2017, © doxa

Seidlerův, Staňkův mlýn »

Horní pila, 2017, © doxa

Seidlerův, Staňkův mlýn »

Piliště Dolní pily, 2017, © doxa

Seidlerův, Staňkův mlýn »

Vchod do obytné části, 2017, © doxa, (Prvky na obrázku: dveře, okno, plastická omítková výzdoba fasád a štítů)

Valcha »

V těchto místech pod hrází rybníka Valcha stával do roku 1794 mlýn Valcha. Pohled od severovýchodu., 2016, © mapy.cz

Valcha »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-68, © viz oldmaps.geolab.cz

Valcha »

Císařský povinný otisk, výřez. Těsně pod hrází rybníka Valcha stál mlýn Valcha; po r.1794 byl zbořen, 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Valcha »

V těchto místech pod hrází rybníka Valcha zřejmě stával do r.1794 mlýn Valcha. Pohled od jihu., 2016, © mapy.cz

Sobětický mlýn »

pohled na mlýn, nedatováno, © autor neznámý

Sobětický mlýn »

mlýn, nedatováno, © autor neznámý

Sobětický mlýn »

Válcový mlýn, 1994, © autor neznámý

Sobětický mlýn »

V r 2012 byly prodány 2 motory soukromým sběratelům, 2012, © jv

Sobětický mlýn »

V r. 2012 byly prodány 2 motory soukromým sběratelům, 2012, © jv

Kottův parní mlýn »

Letecké mapování z 50. let, 1954, © viz http://kontaminace.cenia.cz/

Zlivský mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009, © viz. ČÚZK nahlížení do katastru nemovitostí

Zlivský mlýn »

letecké mapování z 50. let, 1953, © viz http://kontaminace.cenia.cz

Zlivský mlýn »

letecké mapování z 50. let a mapa katastru nemovitostí, 1953, © viz http://kontaminace.cenia.cz

Konopaský, Podmokelský mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009, © viz. ČÚZK nahlížení do katastru nemovitostí

Podhorní mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz. ČÚZK nahlížení do katastru nemovitostí

Kottův parní mlýn »

Zde stával parní mlýn, 2017, © doxa

Elektrický mlýn »

Pohled na mlýn od hlavní silnice, 2017, © doxa

Elektrický mlýn »

Pohled na mlýn od severu, 2017, © doxa

Elektrický mlýn »

Mlýn od východu, 2017, © doxa

Elektrický mlýn »

Mlýn od západu, 2017, © doxa

Parní mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 80, © oldmaps.geolab.cz

Parní mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1925, © archivnimapy.cuzk.cz

Kottův parní mlýn »

Parkoviště před nádražím, 2017, © doxa

Prostřední mlýn »

V těchto místech stál do počátku 19. století Prostřední mlýn; pohled od severu, 2016, © mapy.cz

Prostřední mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-68, © viz oldmaps.geolab.cz

Prostřední mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-52, © viz oldmaps.geolab.cz

Prostřední mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez. Prostřední mlýn ve Varnsdorfu čp.177 st. 213, 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Prostřední mlýn »

Indikační skica, výřez, 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Prostřední mlýn »

Vpravo stál Prostřední mlýn, vlevo od něj byla akumulační nádržka na náhonu z Mandavy; letecký snímek, 1953, © kontaminace.cenia.cz

Prostřední mlýn »

Vpravo stál Prostřední mlýn ve Varnsdorfu, vlevo bývala akumulační nádržka; ortofotomapa, 1953, © kontaminace.cenia.cz

Prostřední mlýn »

Vlevo Prostřední mlýn, vpravo Fröhlichova továrna, před rokem 1870, © autor neznámý

Prostřední mlýn »

Vlevo stával Prostřední mlýn, vpravo je bývalá Fröhlichova továrna; pohled od východu, 2016, © mapy.cz

Prostřední mlýn »

V těchto místech bývala akumulační nádržka pro Prostřední mlýn na náhonu z Mandavy; pohled z Národní ul. od severu, 2016, © mapy.cz

Zámecký mlýn »

Přestavěný Zámecký mlýn; pohled od severovýchodu, 2016, © mapy.cz

1 554 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1107 1659 2212