Když strčíš krejčího, tkalce a mlynáře do jednoho pytle a
necháš je válet s kopce, kdo bude ležet dole? Vždycky lotr.
(dolnosaské přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 563 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1125 1686 2248
Počet obrázků v databázi: 112580
mlýn ve Vítovicích »

Identifikační skica, výřez, 1829, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

mlýn ve Vítovicích »

Císařský povinný otisk, výřez, 1829, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

mlýn ve Vítovicích »

Letecké mapování z 50. let, výřez, 1953, © viz. kontaminace.cenia.cz

mlýn ve Vítovicích »

Pohled z míst mlýnského náhonu na budovu mlýna. Na levé straně začínala od štítu lednice, 15.3.2017, © pepino

mlýn ve Vítovicích »

V místech, kde jsou dnes stromy šel mlýnský náhon. Pohled z louky nade mlýnem, 15.3.2017, © pepino, (Prvky na obrázku: náhon)

Valentův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1840, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Měřičkův, Arneštovický Mlýn »

Pohled od severu z příjezdové cesty. Vleco ve štítě byla obytná část mlýna, v rohu vchod do mlýnice., 15.3.2017, © pepino

Měřičkův, Arneštovický Mlýn »

Jihovýchodní stěna mlýna, v zadní části byla lednice., 15.3.2017, © pepino

Měřičkův, Arneštovický Mlýn »

Identifikační skica, výřez, 1829, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Měřičkův, Arneštovický Mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 1880, © viz. oldmaps.geolab.cz

Měřičkův, Arneštovický Mlýn »

Letecké mapování z 50. let, výřez, 1953, © viz. kontaminace.cenia.cz

Měřičkův, Arneštovický Mlýn »

Příjezd ke mlýnu s bránou, 15.3.2017, © pepino

Měřičkův, Arneštovický Mlýn »

Klenutá odpadová stoka pod budovou bývalé stodoly., 15.3.2017, © pepino

Měřičkův, Arneštovický Mlýn »

Turbínový domek vestavěný do lednice, 15.3.2017, © pepino

Měřičkův, Arneštovický Mlýn »

Po instalaci turbíny bylo do kamenného žlabu vestavěno dřevěnné koryto usměrňující tok vody na turbínu, 15.3.2017, © pepino

Měřičkův, Arneštovický Mlýn »

Letecká mapa, výřez, 2015, © viz. mapy.cz

Marienbader Mühle »

Indikační skica,výřez, 1839, © viz archivnímapy.cúzk.cz

Marienbader Mühle »

Císařský povinný otisk,výřez, 1839, © viz archivnímapy.cuzk.cz

Marienbader Mühle »

soupis mlýnů, 2008, © Otto Purtauf

Marienbader Mühle »

soupis mlýnů, 2008, © Otto Purtauf

mlýn Smrčina »

Pohled na areál mlýna od severozápadu z hráze rybníka, ve směru toku vody., 15.3.2017, © pepino

mlýn Smrčina »

Zbytek starého stavidla v opravené hrázi rybníka., 15.3.2017, © pepino

mlýn Smrčina »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 1768, © viz. oldmaps.geolab.cz

mlýn Smrčina »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 1852, © viz. oldmaps.geolab.cz

mlýn Smrčina »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 1880, © viz. oldmaps.geolab.cz

mlýn Smrčina »

Císařský povinný otisk, výřez, 1829, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Smrčina »

Identifikační skica, výřez, 1829, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Smrčina »

Letecké mapování z 50. let, výřez, 1953, © viz. kontaminace.cenia.cz

mlýn Smrčina »

Štít mlýnice - před imstalací turbína, která byla vestavěna do mlýnice, byla u štítu lednice chráněná dřevěným přístřeškem, 15.3.2017, © pepino

mlýn Smrčina »

Pohled z hráze rybníka směrem k Útěchovicím, 15.3.2017, © pepino

mlýn v Báňově »

Pohled na mlýn od jihu z místní komunikace., 14.3.2017, © pepino

mlýn v Báňově »

Mlecí kámen v zahradě při mlýně, 14.3.2017, © pepino

mlýn v Báňově »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 1768, © viz. oldmaps.geolab.cz

mlýn v Báňově »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 1852, © viz. oldmaps.geolab.cz

mlýn v Báňově »

Císařský povinný otisk, výřez, 1829, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v Báňově »

Identifikační skica, výřez, 1829, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v Báňově »

Zarostlá nádržka před mlýnem, 14.3.2017, © pepino

Šelihův mlýn »

Pohled na budovu bývalého mlýna od jihovýchodu. V zadní části boční stěny jsou viditelné obrysy mlýnice., 27.2.2017, © pepino

Šelihův mlýn »

Po pravé straně nynější cesty ke mlýnu šel mlýnský náhon., 27.2.2017, © pepino

Malý, Radiměřský mlýnek »

Pohled do míst, kde kdysi stával objekt Malého mlýnku, únor 2017, © Zdeněk Meisl

Malý, Radiměřský mlýnek »

Pohled do míst, kde kdysi stával objekt Malého mlýnku, únor 2017, © Zdeněk Meisl

Šelihův mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 1768, © viz. oldmaps.geolab.cz

Šelihův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 1852, © viz. oldmaps.geolab.cz

Šelihův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 1880, © viz. oldmaps.geolab.cz

Šelihův mlýn »

Identifikační skica, výřez, 1829, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Šelihův mlýn »

V zádní části budovy byla mlýnice a na ni zvenku navazovala nekrytá lednice., 27.2.2017, © pepino

Hýrův parní mlýn »

Pohled na budovu mlýna od severovýchodu, únor 2017, © Zdeněk Meisl

Hýrův parní mlýn »

Pohled na budovu mlýna od jihozápadu, únor 2017, © Zdeněk Meisl

Šelihův mlýn »

Černovický potok pod mlýnem do kterého odcházela použitá voda od mlýna, 27.2.2017, © pepino

Hýrův parní mlýn »

Letecké mapování z 50. let, 1954, © http://kontaminace.cenia.cz/

1 563 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1125 1686 2248