Brzy do mlýna a pozdě do kostela zajistí nejrychlejší návrat.
(polské přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 563 1125 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1686 2248
Počet obrázků v databázi: 112580
Hergetův mlýn, Hořejší mlýn ve Všepadlech »

současný stav, 2019, © BeJi, (Prvky na obrázku: epigrafické památky (nápisy, datování aj.), zdobený zděný štít)

Hergetův mlýn, Hořejší mlýn ve Všepadlech »

současný stav, 2019, © BeJi, (Prvky na obrázku: vyskladňovací otvor)

Hergetův mlýn, Hořejší mlýn ve Všepadlech »

současný stav, 2019, © BeJi, (Prvky na obrázku: náhon, stavidlo, turbínový domek)

Hergetův mlýn, Hořejší mlýn ve Všepadlech »

současný stav, 2019, © BeJi, (Prvky na obrázku: vrata, brána)

Hergetův mlýn, Hořejší mlýn ve Všepadlech »

současný stav, 2019, © BeJi, (Prvky na obrázku: dveře)

Hergetův mlýn, Hořejší mlýn ve Všepadlech »

Jiří Herget podpis, 1870, © www.portafontium.eu, (Prvky na obrázku: podpis mlynáře)

Hergetův mlýn, Hořejší mlýn ve Všepadlech »

Josef Herget, 1921, © www.portafontium.eu, (Prvky na obrázku: podpis mlynáře)

Hergetův mlýn, Hořejší mlýn ve Všepadlech »

obytná budova a budova mlýna od středu vsi, 2019, © BeJi

Stradonický, Blažkův mlýn »

Průmět katastrální mapy, 2016, © geoportal.gepro.cz

Stradonický, Blažkův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © oldmaps.geolab.cz

Kolovratův mlýn »

pohled na místo kde stál mlýn, 2013, © google.mapy.cz

Kolovratův mlýn »

Císařské povinné otisky, 1836, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Kolovratův mlýn »

III. voj. mapování, 1938, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Kolovratův mlýn »

panorama a mlýn, 1901, © archív Koblova

Stradonický, Blažkův mlýn »

Akumulační nádržka nad mlýnem, 2019, © doxa, (Prvky na obrázku: akumulační nádržka)

Stradonický, Blažkův mlýn »

Výškopisný plán, 1942, © SOkA Louny

Stradonický, Blažkův mlýn »

Detail stavidel k turbíně, 2019, © doxa, (Prvky na obrázku: stavidlo)

Stradonický, Blažkův mlýn »

Děti u rybníčku, v pozadí mlýn, 1910, © autor neznámý

Stradonický, Blažkův mlýn »

Západní průčelí mlýnice s požárním žebříkem, 2019, © doxa, (Prvky na obrázku: okno)

Stradonický, Blažkův mlýn »

Zaměstnanci mlýna u reklamy na Blažkův chléb, 1930, © autor neznámý

Stradonický, Blažkův mlýn »

Dveře do mlýnice s původní klikou, 2019, © doxa, (Prvky na obrázku: dveře)

Stradonický, Blažkův mlýn »

Severní štít obytné budovy, 2019, © doxa

Stradonický, Blažkův mlýn »

Pohled na mlýnici od severu, 2019, © doxa

Stradonický, Blažkův mlýn »

Zbytek někdejší lednice před severním průčelím, 2019, © doxa

Stradonický, Blažkův mlýn »

Pohled od západu na hospodářský trakt, 2019, © doxa

Stradonický, Blažkův mlýn »

Pohled do dvora, 2019, © doxa

Stradonický, Blažkův mlýn »

Snímek katastrální mapy, 1942, © SOkA Louny

Stradonický, Blažkův mlýn »

Vrata do dvora zdobená vykládáním, 2019, © doxa, (Prvky na obrázku: vrata, brána)

Stradonický, Blažkův mlýn »

Pohled na areál od východu, 2019, © doxa

Stradonický, Blažkův mlýn »

Děti před mlýnem, 1930, © autor neznámý

Stradonický, Blažkův mlýn »

Pohled na mlýnici a obytné stavení od východu, 2019, © doxa

Stradonický, Blažkův mlýn »

Pohyblivý model mlýna u potoka pod mlýnem, 2019, © doxa

Stradonický, Blažkův mlýn »

Průčelí hospodářského traktu směrem k potoku, 2019, © doxa

Stradonický, Blažkův mlýn »

Pohyblivý model mlýna u potoka pod mlýnem - detail, 2019, © doxa

Stradonický, Blažkův mlýn »

Pohyblivý model mlýna u potoka pod mlýnem - detail, 2019, © doxa

Podhrázský mlýn »

Pohled na mlýnici od severu, 2019, © doxa

Městský mlýn »

Demolice bývalých mlýnů, cca 1930?, © neznámý

Mlýneček, Dřevěný mlýn, Hu Dřevěnejch »

Fotografie Dřevěného mlýna, pravděpodobně mezi lety 1945 - 1949. V pravé části mlýna je vidět mlýnské kolo s vantroky, vzadu dům č. p. 50., nedatováno, © autor neznámý

Poláškův mlýn »

Znak Mikuláštíků, 05.2013, © Zdeňka Turková

Podhrázský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

Podhrázský mlýn »

Průmět katastrální mapy, 2016, © geoportal.gepro.cz

Podhrázský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © oldmaps.geolab.cz

Podhrázský mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © oldmaps.geolab.cz

Podhrázský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

Podhrázský mlýn »

Indikační skica, výřez, 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

Podhrázský mlýn »

Katastrální mapa evidenční, výřez, 1924, © archivnimapy.cuzk.cz

Podhrázský mlýn »

Originální mapa stabilního katastru, výřez, 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

Podhrázský mlýn »

Panorama mlýna od severu, 2019, © doxa

Podhrázský mlýn »

Brána do dvora, 2019, © doxa

1 563 1125 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1686 2248