Svět je zemský mlýn, který mele darebáky a zloděje.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 563 1125 1686 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2248
Počet obrázků v databázi: 112580
Františkovský, Dundrův parní mlýn »

Zbytky zařízení, 09 2020, © Jan Moravec

Františkovský, Dundrův parní mlýn »

Dvorek železáren, 09 2020, © Jan Moravec

Františkovský, Dundrův parní mlýn »

Indikační skica, výřez, 1827, © archivnimapy.cuzk.cz

Františkovský, Dundrův parní mlýn »

Průmět starých katastrálních map, 2020, © https://cirkevni-restituce.cuzk.cz/

Františkovský, Dundrův parní mlýn »

Náhon k turbínové kašně, 09 2020, © Jan Moravec, (Prvky na obrázku: náhon, turbínová kašna)

Františkovský, Dundrův parní mlýn »

Otvor v podlaze (turbínová kašna?), 09 2020, © Jan Moravec, (Prvky na obrázku: turbínová kašna)

Františkovský, Dundrův parní mlýn »

Odtokový kanál, 09 2020, © Jan Moravec, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

mlýn Osek »

Pohled na mlýn, po r. 1895, © Viktor Beneš, lékárník

Malostránský, Buchtovský, Jarolímův mlýn »

Obytná budova s elektrárnou na místě mlýna, 1950, © autor neznámý

Hájkův, Vilémovický mlýn »

Vkladní knížka Vilémovské kampeličky na jméno mlynáře Rudolfa Hájka, 1937, © autor neznámý

Obecní mlýn »

Pohlednice hostince Na hrázi, býv. Obecního mlýna, 1911, © autor neznámý

Horní, Jamborovský mlýn »

Pamětní deska Ignáta Herrmanna na mlýně (dnes v městském muzeu v Chotěboři), 1930, © Karel Opatrný

Záblatský mlýn »

Pohled do dvora, 2020, © Památkový katalog

Branišovský mlýn; Branischauer Mühl »

Pohled na mlýniště od potoka., září 2020, © Ringo

Branišovský mlýn; Branischauer Mühl »

Pohled od západu, září 2020, © Ringo

Malý Zuckerův mlýn »

Trosky budovy mlýna, pravděpodobně obytné části, září 2020, © Ringo

Malý Zuckerův mlýn »

Trosky mlýnice, září 2020, © Ringo

Malý Zuckerův mlýn »

Dveře do zříceného sklepa vedleobytné části., září 2020, © Ringo

Malý Zuckerův mlýn »

Zřícený betonový strop sklepa, září 2020, © Ringo

Malý Zuckerův mlýn »

Konec náhonu před turbínovou kašnou., září 2020, © Ringo, (Prvky na obrázku: náhon)

Malý Zuckerův mlýn »

Přítok vody do turbínové kašny., září 2020, © Ringo

Malý Zuckerův mlýn »

Poškozený mlecí kámen k dekoračním účelům, září 2020, © Ringo, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Chlumský, Zachův mlýn; Humwaldmühle »

Pohled směrem k mlýništi, 05 2016, © mapy.cz

Františkovský, Dundrův parní mlýn »

Národní archiv leteckých měřických snímků, 1949, © viz lms.cuzk.cz

Františkovský, Dundrův parní mlýn »

Národní archiv leteckých měřických snímků, 1964, © viz lms.cuzk.cz

Pustý, Dolní Mírovský mlýn »

Pustý mlýn., 2019, © bcskovstejn.cz

Pustý, Dolní Mírovský mlýn »

Stavidlo, 2019, © boskovstejn.cz

Pustý, Dolní Mírovský mlýn »

Náhon, 2019, © boskovstejn.cz

Culpovec »

Mlýn Culpovec, 2019, © kuzelovi.cz

Holčíkův mlýn; Holdschikmühl »

Císařský povinný otisk, výřez, 1839, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Nový mlýn; Neumühl »

Císařský povinný otisk, výřez, 1839, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Starý mlýn, Hlinský mlýn, Holubův papírový mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 1880, © viz. oldmaps.geolab.cz

Starý mlýn, Hlinský mlýn, Holubův papírový mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 1768, © viz. oldmaps.geolab.cz

Starý mlýn, Hlinský mlýn, Holubův papírový mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1827, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Starý mlýn, Hlinský mlýn, Holubův papírový mlýn »

Identifikační skica, výřez, 1827, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Starý mlýn, Hlinský mlýn, Holubův papírový mlýn »

Originální mapa stabilního katastru, 1824-1843, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Tisovec, Alšův mlýn »

Vysévač v podkroví, 2020, © Jaroslava Pixová, (Prvky na obrázku: vysévač hranolový)

mlýn Tisovec, Alšův mlýn »

Násypky, 2020, © Jaroslava Pixová, (Prvky na obrázku: zásobník, násypka)

mlýn Tisovec, Alšův mlýn »

Mlecí kameny, 2020, © Jaroslava Pixová, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

mlýn Tisovec, Alšův mlýn »

Transmise v podkroví, 2020, © Jaroslava Pixová, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody - transmisní hřídele s řemenicemi (výrobek průmyslový i řemeslný))

mlýn Tisovec, Alšův mlýn »

František Aleš u včelínů, 2019, © Jaroslava Pixová (ed.)

mlýn Tisovec, Alšův mlýn »

Svatební fotografie Františka a Milady Alšových, 1955, © Jaroslava Pixová (ed.)

mlýn Tisovec, Alšův mlýn »

Poslední mlynář František Aleš, 2019, © Jaroslava Pixová

mlýn Tisovec, Alšův mlýn »

Mlynářští pomocníci u Gangloffovy šindelky - uprostřed budoucí mlynář František Aleš (1899), 1917, © Jaroslava Pixová (ed.)

Branišovský mlýn; Branischauer Mühl »

Zbytky regulace protějšího břehu, září 2020, © Ringo

Branišovský mlýn; Branischauer Mühl »

Stromořadí v místě bývalého náhonu., září 2020, © Ringo, (Prvky na obrázku: náhon)

Branišovský mlýn; Branischauer Mühl »

Blažejský rybník, červen 2017, © Zdroj Wikipedie

Branišovský mlýn; Branischauer Mühl »

Informační tabule na protějším břehu, září 2020, © Ringo

Pustý, Dolní Mírovský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1824, © archivnimapy.cuzk.cz

Pustý, Dolní Mírovský mlýn »

Pustý (červeně) a Mírovský (modře) mlýn, III. vojenské mapování, výřez, 1876-1878, © mapire.eu

1 563 1125 1686 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2248