Mlynářův hraniční kámen je jeho loket.
(duryňské přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 563 1125 1686 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2248
Počet obrázků v databázi: 112580
Dolní mlýn; Untere Mühle »

Pohled na mlýn (zcela vpravo), 1930, © Sbírka Kamila Klusáka

Dolní mlýn; Untere Mühle »

Torzo stavidla na soutoku Uhlíkovského a Záhvozdského potoka, 2010, © Kamil Klusák, (Prvky na obrázku: náhon, stavidlo)

Dolní mlýn; Untere Mühle »

Mlýniště, 2010, © Kamil Klusák

Dolní mlýn; Untere Mühle »

Zbytek náhonu u mlýna, 2010, © Kamil Klusák, (Prvky na obrázku: náhon)

Dolní mlýn; Untere Mühle »

Základy mlýna, 2010, © Kamil Klusák

Dolní mlýn; Untere Mühle »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © mapire.eu

Dolní mlýn; Untere Mühle »

Vypuštěný rybník nad mlýnem, 2010, © Kamil Klusák, (Prvky na obrázku: rybník)

Dolní mlýn; Untere Mühle »

Náhony k mlýnici, 2010, © Kamil Klusák, (Prvky na obrázku: náhon)

Dolní mlýn; Untere Mühle »

Panorama mlýniště, 2010, © Kamil Klusák

Dolní mlýn; Untere Mühle »

Vstup do sklepení, 2010, © Kamil Klusák

Dolní mlýn; Untere Mühle »

Letecký měřický snímek, výřez, 1946, © lms.cuzk.cz

Dolní mlýn; Untere Mühle »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © mapire.eu

Dolní mlýn; Untere Mühle »

Lávka přes potok u mlýna, 2010, © Kamil Klusák, (Prvky na obrázku: most, propustek)

Dolní mlýn; Untere Mühle »

Průmět starých katastrálních map, 2020, © geoportal.gepro.cz

Dolní mlýn; Untere Mühle »

Indikační skica, výřez, 1826, © archivnimapy.cuzk.cz

Dolní mlýn; Untere Mühle »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © mapire.eu

Dolní mlýn; Untere Mühle »

Mostek přes potok, 2010, © Kamil Klusák, (Prvky na obrázku: most, propustek)

Dolní mlýn; Untere Mühle »

Originální mapa stabilního katastru, výřez, 1826, © archivnimapy.cuzk.cz

Dolní mlýn; Untere Mühle »

Letecký měřický snímek, výřez, 1952, © lms.cuzk.cz

Dolní mlýn; Untere Mühle »

Letecký měřický snímek, výřez, 1959, © lms.cuzk.cz

mlýn Lopatárna »

Nákres vodních kol před jejich nahrazením turbínou, 1912, © SOkA Strakonice, OU Blatná, kart. 696

mlýn Lopatárna »

Štít mlýna, 2020, © Jaroslava Pixová

mlýn Lopatárna »

Mlýn před přestavbou, 1900, © Městské muzeum v Blatné č. FO 857

mlýn Lopatárna »

Zámeček - výřez z okénkové pohlednice, 2000, © Petr Šebek

mlýn Lopatárna »

Průřez mlýnem a pilou, 1912, © SOkA Strakonice, OU Blatná, kart. 696

mlýn Lopatárna »

Kresba mlýna, 1930, © J.Libý (archiv Ludmily Koubkové)

mlýn Lopatárna »

Nákres štítu mlýnice, 1939, © ing.Bohumil Štěrina (SOkA Strakonice, ONV Blatná, kart.č. 420, sign. Vc 6/159

mlýn Lopatárna »

Nákres mlýna po přestavbě, 1912, © SOkA Strakonice, OU Blatná, kart. 696

mlýn Lopatárna »

Průřez mlýnicí s novou turbínou, 1912, © SOkA Strakonice, OU Blatná, kart. 696

mlýn Lopatárna »

Zámeček, 1950, © Archiv Růženy Hruškové

mlýn Lopatárna »

Nákres Francisovy turbíny, 1912, © SOkA Strakonice, ONV Blatná, kart. 420, sign. Vc 6/159

mlýn Lopatárna »

Zámeček po opravě, 2000, © Archiv Stanislavy Maškové

Šibeniční, Novohrázský mlýn »

Králický potok, vpravo pozůstatky hráze rybníka porostlé stromy, za hrází na levé straně se nacházel mlýn, 2020, © Miloslav Mikulka

mlýn Lopatárna »

Pohled na areál Lopatárny, 1950, © Archiv Růženy Hruškové

mlýn Lopatárna »

Průřez pilou, 1912, © SOkA Strakonice, OU Blatná, kart. 696

mlýn Lopatárna »

Zámeček od horní cesty od Závišína, 2020, © Jaroslava Pixová

Šibeniční, Novohrázský mlýn »

Plán nového náhonu k mlýnu, červeně vyznačen mlýn, 1814, © autor neznámý

Šibeniční, Novohrázský mlýn »

Spisový materiál, 1801-1836, © SOkA HK

Šibeniční, Novohrázský mlýn »

Pověst s. 1, 1980, © Horyna Václav

Šibeniční, Novohrázský mlýn »

Pověst s. 2, 1980, © Horyna Václav

Šibeniční, Novohrázský mlýn »

Pověst s. 3, 1980, © Horyna Václav

Šibeniční, Novohrázský mlýn »

Mapa královéhradecké diecéze, 1790, © autor neznámý

Šibeniční, Novohrázský mlýn »

První vojenské mapování, výřez, 1764 - 1768, © viz oldmaps.geolab.cz

Tůmův, Zámecký mlýn »

Dobová pohlednice, 1927, © autor neznámý (viz aukro.cz)

mlýn Lopatárna »

Pohled přes nádrž, 2020, © Archiv Josefa Tatara

Bezdědovický mlýn »

Zákres vodoprávní situace, 1938, © SOkA Strakonice, ONV Blatná, kart. 419, sign. Vc 4/206

Bezdědovický mlýn »

Mlýn po přestavbě, 1910, © Jiří Sekera (ed.)

Bezdědovický mlýn »

Mlýn po přestavbě, před mlýnem rodina mlynáře Antonína Hájka, 1900, © Archiv Ondřeje Scheinherra

Bezdědovický mlýn »

Mlynář Eugen Scheinherr se synem Ondřejem, 1933, © Archiv Ondřeje Scheinherra

Bezdědovický mlýn »

Zde stávala mlýnice, 2018, © Jaroslava Pixová

1 563 1125 1686 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2248