Dej mi jablko! Běž, mlynářův vztek,
ten ti jablko setřese.
(vestfálské pořekadlo)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 551 552 553 554 555 556 557 563 1125 1686 2248
Počet obrázků v databázi: 112580
Panský mlýn »

Detail zdobeného štítu, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: okno, plastická omítková výzdoba fasád a štítů)

Panský mlýn »

Vyskladňovací otvor, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: vyskladňovací otvor)

Panský mlýn »

Detail na štítek s číslem popisným, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: epigrafické památky (nápisy, datování aj.), kamenické prvky barokní a mladší)

Panský mlýn »

Pozůstatky nápisu na mlýnici, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: epigrafické památky (nápisy, datování aj.))

Panský mlýn »

Okno v přízemí mlýnice, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: okno)

Panský mlýn »

Panský rybník, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: rybník)

Panský mlýn »

Odtok od turbíny, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: turbínový domek, turbínová kašna, odtokový kanál, most, propustek)

Panský mlýn »

Odtokový kanál, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Panský mlýn »

Odtokový kanál, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: odtokový kanál, most, propustek)

Panský mlýn »

Pohled na mlýn s pilou od zámku, 5.4.2015, © Racocha

Panský mlýn »

Mlýnice, 5.4.2015, © Racocha

Panský mlýn »

Mlýn s pilou, 5.4.2015, © Racocha

Panský mlýn »

Obytná budova s mlýnici od zámku, 5.4.2015, © Racocha

Panský mlýn »

Indikační skica, výřez, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Panský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Panský mlýn »

Letecké mapování z 50. let, 1951, © http://kontaminace.cenia.cz/

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Nápis na mlýně, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: epigrafické památky (nápisy, datování aj.))

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Jez od Kotrhova mlýna, 5.4.2015, © Racocha

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Pavlač ve dvoře mlýna, 5.4.2015, © Racocha

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Vyskladňovací otvor za hustého sněžení, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: vyskladňovací otvor)

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Vodní dílo, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: náhon)

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Závěr náhonu, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: náhon)

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Odtokový kanál v hustém sněžení, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Automatický mlýn L. Pelant, Mezimostský mlýn »

Mlýn z mostu, 5.4.2015, © Racocha

Kotrhův mlýn »

Celkový pohled od V, 5.4.2015, © Racocha

Kotrhův mlýn »

Původní brána do areálu mlýna, okolní terén byl značně zvýšen, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: plastická omítková výzdoba fasád a štítů)

Kotrhův mlýn »

Detail brány, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: epigrafické památky (nápisy, datování aj.), plastická omítková výzdoba fasád a štítů)

Kotrhův mlýn »

Návodní strana mlýna, 5.4.2015, © Racocha

Kotrhův mlýn »

Náhon, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: náhon)

Kotrhův mlýn »

Stavidla jalového žlabu, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: náhon)

Kotrhův mlýn »

Závěr náhonu, 5.4.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: náhon, turbínový domek)

Kotrhův mlýn »

Stavidla jalového žlabu, 5.4.2015, © Racocha

Kotrhův mlýn »

Pohled na mlýn od Pelantova mlýna, 5.4.2015, © Racocha

Kotrhův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Kotrhův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Kotrhův mlýn »

Letecké mapování z 50. let, 1951, © http://kontaminace.cenia.cz/

mlýn v Dobré Vodě, Tuchwalche »

Nákres situace z vodních knih (SOkA Příbram), 1888, © autor neznámý

Telčský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 52, © viz oldmaps.geolab.cz

Telčský mlýn »

Indikační skica, výřez, 1835, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Telčský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1835, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Telčský mlýn »

Pohled na mlýn ze silnice, 2013, © Šimek

Telčský mlýn »

Pohled na bývalý mlýn později továrnu, 2013, © Šimek

Telčský mlýn, Hotel Na Hrázi »

Pohled na bývalý mlýn, 2015, © Adéla Štanclová Korbelová

mlýn v Mříčné »

Pohled od jihovýchodu, 2015, © Kolssteyn

mlýn v Mříčné »

Pohled od severovýchodu, 2015, © Kolssteyn

Stružinecký mlýn »

Na jedné části dobové pohlednice partie s mlýnem u rybníka, nedatováno, © bez autora

Stružnický mlýn »

oprava mlýna - srovnání, 2012/2014, © Josef Matys

Stružnický mlýn »

oprava mlýna - srovnání, 2012/2014, © Josef Matys

Stružnický mlýn »

Reklamní leták, 2015, © Josef Matys -foto

Nový mlýn »

I. vojenské mapování, 1764-1783, © oldmaps.geolab.cz

1 551 552 553 554 555 556 557 563 1125 1686 2248