Když je mlýn zavřený, osli flirtují.
(italské přísloví)

Dolejší, Podtchořovický, Tetauerů mlýn

Dolejší, Podtchořovický, Tetauerů mlýn
45
Tchořovice
388 01
Strakonice
Tchořovice
49° 26' 11.4'', 13° 49' 31.8''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn stojí na hrázi Dolejšího rybníka nedaleko železniční trati. Budovy mlýna jsou postaveny kolem dvora do tvaru písmene U.
Samota
Lomnice (Smolivecký potok)
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1499 údajný vznik mlýna dle litinové desky na fasádě (nedoloženo)

po povodni 2002 se 40 m od mlýna objevily mohutné, až 1 m silné základy neznámé budovy. Mohlo se jednat o původní mlýn, případně o pilnici či olejnu.

Události
 • Vznik mlynářské živnosti

15.9.1617 Zdeněk Novohradský z Kolovrat prodal Adamu staršímu ze Šternberka lnářské panství "se mlejnem při též zámku (=Lnářích) i mlejn pod Tchořovici"

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Mlýn je zakreslen na mapách od I. vojenského mapování.

1646 Šíma

1652-1666 Adam Turnovský

1658 Šimon

1673-1679 Franěk

1674 mlýn o dvou kolech a dvou stoupách

1679-1689 Jindřich Kryštof Brázda

12690 Karel Suchomel

1691 odvádí 18 zlatých 40 kr., žita 60 strychů, ječmene 4 a 1/2 strychu

1693 Václav Černý a Řehoř Švarc (+1701)

16.10.1696 Tomáš Zacheus, hrabě Černín z Chudenic, pán na Lnářích prodal mlýn o dvou složeních s kusem pole pod 3 strychy a loukou pod 1 vůz sena za 100 kop grošů míšeňských Václavu Masákovi do emfyteutického držení s platem 9 zl. 20 kr. a 32 strychů žita. 

17.11.1701 směna mlýna na 3 roky mezi Václavem Masákem a Václavem Švorcem za Hořejší tchořovický mlýn

171-1711 Václav Veselý

1715-1728 Jan Veselý

1728-1730 Lukáš Veselý

1730 vdova Ludmila

1730-1746 Jan Masák

1749 Jakub Říšský

20.1.1749 mlýn v ceně 120 zl. zapsán pro vdovu Ludmilu Masaříkovou, vdovu po Václavu Švorcovi s právem volné dispozice

3.9.1777-1791 Jan Kalista

23.10.1792-1799 František Minařík

23.9.1799 prodal mlýn za 3780 zl. Václavu Kaiserovi

29.10.1801 Václav Kaiser prodal mlýn za 5150 zl. Tomáši Prokopcovi

1801-1818 Tomáš Prokopec

1809-1820 Jan Kalivoda

1826 Josef Kalivoda

17.9.1826 svatební smlouva mezi Janem Prokopcem a Annou Güklhornovou, Tomáš Prokopec jim postoupil mlýn

3.5.1830 Jan a Anna Prokopcovi prodali mlýn za 4600 zl. Martinu a Anně Janotovým z Plzně

17.12.1831 manželé Janotovi prodali mlýn za 4600 zl. Tomáši a Marii Škardovým z Plzně, u mlýna již byla pila

31.1.1836 mlynář Karel Škarda (syn Tomáše Škardy) uzavřel svatební smlouvu s Antonínem Karáskem, mlynářem zednínským na panství Hluboš a jeho nezletilou dcerou Antonií a při této příležitosti přijal mlýn

25.6.1844 zemřel Karel Škarda, 1.11.1844 mlýn zapsán vdově Antonii a jejím nezletilým dětem

vdova Antonie si vzala Ondřeje Fröhlicha

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1.4.1852 Ondřej Fröhlich prodal mlýn Aloisi Šrámkovi

1852-1854 Alois Šrámek

1854-1855 Jan Panocha

1855-1863 Josef Kopáček

1870 Jan Vejvoda (nájemce)

15.12.1873 zakoupili František a Barbora Cvachovi 

mlýn poté zakoupen pro panství Lnáře

Emanuel Junger (nájemce)

1895 mlýn zaplaven povodní, v peci údajně nalezeni dva kapři a několik menších ryb

1896 u mlýna postaven kamenný křížek jako vděk za záchranu Matěje Morávka z čp. 18

1920 po pozemkové reformě koupil mlýn František Dráb

1930 mlýn zakoupil Jan Tetauer

1930 elektrárna, mlýn  a pila, Jan Tehauer (!)

stárek Vokurka z Tchořovic, mládek Bohumil Taitl z Tchořovic

1938 instalována turbína

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Za války se v mlýně načerno lelo, mlít sem v noci jezdili obyvatelé z Kadova a Pole.

Několik občanů z Pole zadržela v noci kontrola u hráze rybníka Nový, 5 fůr obilí bylo zabaveno.

mlynářova dcera Věra se podílela na předávání letáků do kolem projíždějícího vlaku

1948 mlýn uzavřen

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1965 zemřel Jan Tetauer, mlýn zdědila druhorozená dcera Věra, provd. Bočková (*12.4.1923 v Buzicích)

1975 Věra Bočková prodala mlýn ing.arch. Janu Polákovi z Prahy a odstěhovala se do Blatné

1975 vyčištěn bahnem zanesený mlynářský potok pod mlýnem

24.6.1976 do mlýna zavedena elektřina (do té doby vlastní dynamo)

 

mlýn slouží k rekreaci manželů Polákových

3.8.2002 mlýn zasažen povodní z protrženého Metelského rybníka

2003 opravena hráz rybníka, poničená povodní

2006 vedle stavidel vybudován bezpečnostní přepad o mšířce 8 m, čímž byl ovšem uzavřen příjezd do mlýna po hrázi

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Tehauer
 • Tetauer
 • Šíma
 • Brázda
 • Turnovský
 • Franěk
 • Suchomel
 • Černý
 • Švarc
 • Masák
 • Švorc
 • Veselý
 • Říšský
 • Masařík
 • Kalista
 • Minařík
 • Kaiser
 • Prokopec
 • Kalivoda
 • Janota
 • Škarda
 • Fröhlich
 • Šrámek
 • Panocha
 • Kopáček
 • Vejvoda
 • Cvach
 • Junger
 • Dráb
 • Tchauer

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

16.10.1696 předávací inventář:

2 svrchní kameny, 2 spodky, 2 kypřice, 2 vřetena, 2 pánvice, 4 čepy, 6 kruhů na hřídelích, 6 kruhů na kladnicích, 2 zděře v kamenech, 2 moučné truhly, 2 šrotové truhly, 2 žejbrovné truhly, 2 koše, 1 železný sochor, 1 hřeb k vytahování okenic.


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  07 2015
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   přízemní
   • okno
   • komín
   • vrata, brána
     Žádná položka není vyplněna
     1696: 2 složení
     1700: 3 složení a 2 stoupy na kroupy
     1920:
     1 české složení a 2 válce
     ve mlýně:
     2 žitné stolice
     porcelánka
     český kámen
     loupačky
     Zaniklý
     • pila
     • stoupa
     • olejna
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     1831 u mlýna jednopárová pila
     V roce 1930 byly u mlýny v provozu pila a elektrárna.
     • náhon
     • rybník
     • odtokový kanál
     • turbínová kašna
     Hráz rybníka Dolejšího má délku 720m, hlavní splav měl 8 stavidel, přebytečná voda odtéká do Lomnice.
     1831: voda z rybníka Dolejšího se vpouští satvidlem do vantrok, teče na 3 kolmá kola, jedno žene jednopárovou pilu
     1840 od chalup "Na Drahách" čp. 42 stavěna po severní straně Dolejšího rybníka nová stoka, která měla vést vodu od rybníka Hořejšího při nízkém stavu nebo při letnění Dolejšího rybníka, po zrušení roboty však zůstala nedokončená
     1938: voda k turbíně přivádí se z rybníka Dolejšího náhonem délky 9,3 m, světlé šířky pod česlicemi 2,7 m, který v hrdle v rybníce jest opatřen vpustním stavidlem světlé šířky 2,7 m, zřízeným před klenutým mostem světlé šířky 2,7 m. Voda z rybníka se stahuje až na práh vpustného stavidla.
     Francisova turbína umístěna v betonové kašně zřízené v místech dosavadní lednice, voda odpadá dosavadním odpadem. Před turbínovou kašnou zřízeno odhražovací stavidlo světlé šířky 1,7 m, před ním železné česlice s lávkou pro obsluhu v dosavadním přívodním kanálu. K turbíně přiváděna voda jako dříve na kola zděným žlabem.
     1975 vyčištěn bahnem zanesený a sítinami zarostlý "Mlynářský potok" pod mlýnem
     2006 vedle stavidel vybudován bezpečnostní přepad o šířce 8 m (čímž byl ovšem uzavřen příjezd do mlýna po hrázi)
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     VýrobceJosef Prokop a synové, Pardubice
     Popiszřízena 1939
     turbína o hltnosti 385 l/sec na užitečném spádu 3,6 m s výkonem 14 HP
     průměr oběžného kola D=400 mm, počet rozváděcích lopatek z=10, největší otevření rozváděcích lopatek a=80 mm, výška rozváděcích lopatek b=128 mm, výstupní úhel lopatek kola roizváděcího x=38°, vstupní úhel lopatek kola oběžného s=154°
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     VýrobceJosef Prokop a synové, Pardubice
     Popiszřízena 1939
     turbína o hltnosti 385 l/sec na užitečném spádu 3,6 m s výkonem 14 HP
     průměr oběžného kola D=400 mm, počet rozváděcích lopatek z=10, největší otevření rozváděcích lopatek a=80 mm, výška rozváděcích lopatek b=128 mm, výstupní úhel lopatek kola roizváděcího x=38°, vstupní úhel lopatek kola oběžného s=154°
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930: 3 kola na svrchní vodu, hltnost 0,335 m3/s, spád 3,3 m, výkon 9,5 HP
     1938: 2 vodní kola na svrchní vodu
     přední: D = 2,8 m, b = 0,9 m, a = 0,28 m
     zadní: D = 3 m, b = 1 m, a = 0,29 m
     obě kola spotřebovala při plnění na jednu třetinu 385 l/s
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesněníPlzeň, str. 7
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesněníPlzeň, str. 7
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMilada Cihlová
     NázevMlýny a mlynáři na Lomnici: od Radošic po Tchořovice v historii a ve vzpomínkách
     Rok vydání2014
     Místo vydánís.l.
     Další upřesněnís. 115-121
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     21.12.2015 21:27 uživatelem Helena Špůrová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 19.12.2018 15:35
     doxa (Jan Škoda) 4.12.2019 14:26