Je čilý jako spodní kámen ručního mlýna.
(litevské přirovnání)

mlýn Lopatárna

mlýn Lopatárna
29
Závišín
387 42
Strakonice
Závišín u Bělčic
49° 28' 33.7'', 13° 52' 8.9''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mohutná budova bývalého mlýna postaveného na místě bývalé lopatárny a hamru. Jedná se o rozsáhlý areál s dochovaným vodním dílem a zrekonstruovanou vilkou nejspíš z doby kdy zde pracovala lopatárna (?).
Závišínský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

R. 1594 mlýn Kotěšovský obdržel Jindřich Běšín z Běšin od manželky Žofie (není však jiísté, zda ležel na tomto místě)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

22.5.1805  manželé Prokop (*1879) a Marie (dcera Matěje Bílého, mlynáře z Horomyslic na Plzeňsku) Steinerovi  uzavřeli smlouvu s hospodářským úřadem panství Lnáře o emfyteutickém prodeji části louky "Na Staré vsi" za 423 zl. 30 kr., na níž hodlali vlastním nákladem postavit lopatárnu (Waffenhammer). 23.6.1806 smlouvu schválil majitel panství Jan František Lünckner z Lutzenwicku

1819 schváleno zřízení pily na odpadní vodě od hamru

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla

1857 zemřel Prokop Steiner, nemovitosti (čp. 7, 12, 29, 30) v ceně 4000 zl. předtím nechal přepsat na syna Františka (*1819) a jeho manželku Annu  (dceru kupce Josefa Neubauera). Předtím měli pronajat mlýn Lapač u Blatné

kol. 1880 Lopatárna přebudována na mlýn, nájemce Jan Cais, syn mlynáře ve Zdíkovci u Stach

1912 majitel syn JUDr. František Steiner, nechal mlýn  a pilu přestavět

Události
 • Vznik mlynářské živnosti

28. června 1923 vypukl požár, zničena celá budova i se zásobami

následně František Steiner prodal Lopatárnu řediteli velkostatku Františku Fričovi

1929 vdova po Františku Fričovi prodala mlýn Josefu Herejkovi ze Starého Plzence

16. září 1931 vyhořela stodola s celou sklizní

následně Josef Herejk prodal Lopatárnu Augustinu Pfeiferovi z Bělčic (*1887, syn učitele z Příbrami), profesionálnímu hudebníkovi, flétnovému virtuosovi, zakládajícímu členu Českého noneta

1931 nájemce Jaroslav Aleš, bratr Františka Aleše, mlynáře ze Závišína

1937 nájemce Josef Erhardt

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1942 Josef Erhardt (německé národnosti) jmenován vládním komisařem v Závišíně namísto dosavadního starosty Jaroslava Šimůnka

Josef Erhardt, ač Němec pomáhal sousedům

1945 Josef Erhardt zajištěn

1945 národní správce Josef Šlangal, dosud zemědělský dělník v Lopatárně

říjen 1946 Krajský soud v Písku odsoudil Josefa Erhardta na 2 roky vězení za členství v nacistických organizacích (ačkoliv místní obyvatelé svědčili v jeho prospěch)

1946 Augustin Pfeifer prodal Lopatárnu Václavu Hruškovi

1947 Václav Hruška převedl na dceru Květuši

leden 1950 Lopatárnu převzaly Čs. státní statky, Hruškovi mohli nadále bydlet v I. patře Zámečku

1958 Státní staky vyměnily mlýn s Krajským výkupním podnikem n.p. za sklad v Sedlici, demontováno zařízení, celý objekt adaptován na skladiště

25.7.1965 od blesku shořela stodola

1977 od Krajského semenářského podniku Oseva převzalo JZD Bělčice

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1990 v restituci navráceno Květuši Mikšíčkové a Věnceslavu Hruškovi, ti jej prodali dalšímu soukromému majiteli

2002 mlýn těžce zasažen povodní z protrženého rybníka v Hutích, synové majitele se na poslední chvíli zachránili

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šteiner
 • Cais
 • Frič
 • Herejk
 • Aleš
 • Erhardt
 • Šlangal
 • Hruška

Historie mlýna také obsahuje:

1594 Jindřich Běšín z Běšin

1805-1857 Prokop Šteiner

1857-1912 František Steiner

kol. 1880  nájemce Jan Cais

1912-1923  JUDr. František Steiner

1915 - Prok. Šteiner

1923-1929 František Frič

1929-1931 Josef Herejk

1931-1946 Augustin Pfeifer

nájemci:

1931 Jaroslav Aleš

1937-1945 Josef Erhardt

1945 Josef Šlangal (národní správce)

1946-1947 Václav Hruška

1947-1950 Květuše Hrušková

1950-1958 Čs. státní statky

1958- Krajský výkupní podnik n.p.

-1977 Krajský semenářský podnik Oseva

1977-1990 JZD Bělčice

1990- Květuše Mikšíčková a Věnceslav Hruška

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • reklama, inzerát
dochován bez větších přestaveb
05 2012
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům samostatné budovy
   zděná
   vícepodlažní
   U mlýna reprezentační obytná budova zv. Zámeček, přestavěna 1910 a 1927, v každém patře 4 místnosti, největší měla plochu 25 m2. Přízemí klenuté, v patře rovný strop.
   1946 areál: mlýn, skladiště na obilí, strojovna s přístavkem, komín, pila na zděných pilířích, obytné stavení stárka, skladiště a lednice, obytný dům čp. 29a, 3 obytná stavení deputátníků (2 spojena se stájemi a chlévy), chlév pro vepře, chlévky a kurníky, kolna na zděných pilířích, dvoumlatová stodola a kolna, kolna na hospodářské stroje, hrázděné skladiště, roubená zahradní chalupa s doškovou střechou.
   Budovy pojištěny na 642 000 Kčs.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • okno
   • komín
    • zcela bez technologie aj.
    1915 - jeden kámen francouzský, jeden český, válcová stolice a pila
    Žádná položka není vyplněna
    1939:
    2 rýhované válcové stolice, délka 60 cm
    1 porcelánová, délka 50 cm
    šrotovník prům. 110 cm
    loupačka
    koukolník
    prachový cylindr
    2 hranolové vysévače, délka 400 a 220 cm
    1 dvoudílný vysévač, délka 190 cm
    reforma
    válcová míchačka
    1946:
    1. patro:
    dvouválcová žitná stolice Kohout
    dvouvalcová šrotovací stolice Luther
    dvouvalcová porcelánová stolice Kohout
    loupačka Kohout
    kompletní složení francouzských kamenů s jeřábem na zvedání
    2. patro:
    míchačka o obsahu 60 q s výtahem a příslušenstvím
    silo obsah 65 q s příslušenstvím
    2 čtyřdílné rezervoáry
    půda:
    reforma
    rovinný vysévač
    šrotový vysévač
    moučný vysévač
    prachový vysévač
    tarár
    trier
    transmise
    zařízení pojištěno na 203 700 Kčs
    Nezjištěn
    • pila
    • šindelka
    Zaniklý
    • hamr
    pracoval zde hamr
    1915 - pila, okružní pila sámovka
    1939:
    1 rychloběžný katr
    1 volnoběžný katr
    hoblovačka
    cirkulárka
    sámovka
    1946:
    rychloběžná rámová pila (650 mm) s vozíky, kolejnicemi a příslušenstvím
    rychloběžná rámová pila 450 mm
    hoblovací stroj
    rámová pila se dvěma stoly
    kyvadlová pila
    kompletní transmise
    • stavidlo
    • náhon
    • jalový žlab
    • rybník
    • odtokový kanál
    • turbínová kašna
    • turbínový domek
    Závišínský (Hamerský) potok a mlýnský náhon od Alšova mlýna v Závišíně, před Lopatárnou akumulační nádržka. Na větší turbínu voda vedena klenutým kanálem opatřeným při vtoku stavidlem, na menší turbínu kanál z trubek o prům. 40 cm, rovněž opatřený stavidlem.
    Typturbína Francisova
    StavNezjištěn
    Výrobce
    Popistyp Expres s horizontálním hřídelem, instalována 1912, hltnost 382 l/s, spád 4 m, výkon 15,7 HP
    1920 povolena 2. turbína, typ Junior, výkon 12 HP
    1930: dvojice Francisových turbín - hltnost 382 a 300 l/s, na spádu 3,95 a 4 metry. Výkon 27,7 HP.
    Typturbína Francisova
    StavNezjištěn
    Výrobce
    Popistyp Expres s horizontálním hřídelem, instalována 1912, hltnost 382 l/s, spád 4 m, výkon 15,7 HP
    1920 povolena 2. turbína, typ Junior, výkon 12 HP
    1930: dvojice Francisových turbín - hltnost 382 a 300 l/s, na spádu 3,95 a 4 metry. Výkon 27,7 HP.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Popispřed 1912 3 kola na svrchní vodu
    Typparní stroj, lokomobila
    StavZaniklý
    VýrobceWolf
    PopisBýval zde parní stroj po němž zbyla pouze místnost a komín
    výkon 35 HP
    Typparní stroj, lokomobila
    StavZaniklý
    VýrobceWolf
    PopisBýval zde parní stroj po němž zbyla pouze místnost a komín
    výkon 35 HP
    Typnaftový motor
    StavNezjištěn
    Popis
    Typdynamo
    StavNezjištěn
    Popisvýkon 6 HP
    Historické technologické prvky
    AutorSiblík Josef
    NázevBlatensko a Březnicko
    Rok vydání1915
    Místo vydáníBlatná
    Další upřesněnís. 215
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorSiblík Josef
    NázevBlatensko a Březnicko
    Rok vydání1915
    Místo vydáníBlatná
    Další upřesněnís. 215
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo vnitra
    NázevSeznam a mapa republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 12, s. 8
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJaroslava Pixová
    NázevMlýny na Závišínském potoce s jeho přítoky a v Blatné
    Rok vydání2020
    Místo vydáníPutim
    Další upřesněnís. 146-171

    Žádná položka není vyplněna

    Historické mapy

    Plány - stavební a konstrukční

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    27.9.2016 22:21 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    doxa (Jan Škoda) 17.9.2020 15:33