Je lepší jít do mlýna než k doktorovi.
(německé přísloví)

Klášterní mlýny

Klášterní mlýny
8 a 9
Za Mlýnama
Nedakonice
687 38
Uherské Hradiště
Nedakonice
49° 1' 56.9'', 17° 23' 2.5''
Mlýniště bez mlýna
Na místě nedakonických mlýnů byl postaven kostel.
Na severnám okraji obce.
Morava
volně přístupný

Obecná historie:

V roce 1261 je v Nedakonicích zmiňován už i klášterní mlýn a dvůr, ke kterému patřilo 180 ha polí a také první vysázený ovocný sad. (jb)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

V roce 1261 je v Nedakonicích zmiňován už i klášterní mlýn a dvůr, ke kterému patřilo 180 ha polí a také první vysázený ovocný sad.
V roce 1441 prodal velehradský klášter zpustlou ves Nedakonice, spolu se dvorem a mlýnem rovněž zpustlým Vojtěchu z Moštěnice a Janu Hnátovi z Přestavlk. Dvacet let po vypálení byly Nedakonice stále neobydlené.(jb)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V roce 1637 začala výstavba klášterních mlýnů v Nedakonicích. Na řece Moravě před vesnicí byl postaven jez a strouha, která vedla od jezu přes vesnici až do koryta Dlouhé řeky. Přiváděla vodu na dvě velká mlýnská kola a nadměrná voda odtékala do Dlouhé řeky, která ústí do řeky Moravy. Na obou březích mlýnského náhonu stály dvě mohutné mlýnské budovy. V budově na levém břehu bylo umístěno 6 amerických mlecích stolic a mlelo se zde obilí jen pro stát a pro obchod. V této budově byl i byt pro mlynáře. V protější budově na pravém břehu bylo umístěno 5 mlecích stolic a tady se mlelo pro lid ze širokého okolí. Mlýny zahájily svůj provoz v roce 1639 a ukončily v roce 1872. (jb)

Události
 • Vznik mlynářské živnosti

Mlýny zahájily svůj provoz v roce 1639 a ukončily v roce 1872. V roce 1912 vyhořel.(jb)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

V roce 1930 byly rozebrány a na jejich místě dnes stojí kostel sv. Floriána. Byly to největší mlýny na Moravě. (jb)

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  03 2020
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
       Na řece Moravě před vesnicí byl postaven jez a strouha, která vedla od jezu přes vesnici až do koryta Dlouhé řeky. Přiváděla vodu na dvě velká mlýnská kola a nadměrná voda odtékala do Dlouhé řeky, která ústí do řeky Moravy. (jb)
       Žádná položka není vyplněna
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       Žádná položka není vyplněna

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Vytvořeno

       20.3.2020 11:34 uživatelem jbarcuch

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 4.6.2020 22:00
       doxa (Jan Škoda) 26.3.2020 09:34