Lidské srdce je podobno mlýnskému kameni. Nasypete-li pod něj pšenici, rozemílá ji v mouku, nenasypete-li, drtí sám sebe.
(Martin Luther, 1483 - 1546)

Zábojníkův, Horní mlýn

Zábojníkův, Horní mlýn
65
Březůvky
76345
Zlín
Březůvky
49° 8' 55.3'', 17° 42' 34.9''
Mlýniště bez mlýna
Nachází se v lokalitě Mlýny. Mlýnice i hospodářské budovy byly zbořeny po roce 2003, v místech mlýnice stojí rodinný domek postavený cca v roce 2005, za nímž se zatím nachází část zdiva starých budov.
Mimo obec v lokalitě Mlýny
Březůvecký potok
nepřístupný

Obecná historie:

Na Horním mlýně v Březůvkách žilo deset generací Zábojníků. (jb)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1. JIŘI ZÁBOJNÍK, psaný též Jura, *asi 1705 Březůvky (?), †26.1.1774 Březůvky č.p. 65

    Byl mlynářem na Horním mlýně č.p. 65 v Březůvkách.  Zápis v matrice. (jb)

 Mlýn, ke kterému vedla cesta osázená olšemi, byl v roce 1774 prošacován za 400 rýnských zlatých6. Podle trhové smlouvy byl JOSEF ZÁBOJNÍK povinen vyplatit své sourozence. Sestře Rosině odvedl 120 zl., druhá sestra Anna již byla po smrti, tedy podíl náležel jejím dětem Anně a Marianě, každé 50 zl. Svému stejnojmennému zeti, „který mnohý léta při mlejně pracoval a otci pomáhal“ Josef vyčlenil 80 zl. Do sirotčí kasy panství uherskobrodského byl povinen každoročně odvádět 33 zl., splatných ke svátku sv. Václava.K mlýnu tehdy přináleželi také 2 koně, 2 tažení voli, 8 dojných krav, 1 jalovice, 2 vozy, 2 pluhy a 3 brány.

Dále byl majitel nemovitosti povinen:

                  : -Řádně splácet královskou zemskou daň nařízenou Guberniem8-Odvádět stálý plat vrchnosti, v penězích i v naturáliích, tj. robotní plat 7 zlatých a 5 krejcarů, splatný ke sv. Tří králů. Dále plat z paseky od luhačovických hranic, z obou kopanin, z poloviny horního a dolního rybníčka, dohromady 12 zl. 45 kr. Do purkrabství při sv. Václavu odvede ½ husy, 2 slepice, 8 vajec a 1 měřici ovsa. -Udržovat v dobrém stavu své stavení, hospodářské nářadí, zahrady a „všechno, co při mlejně a té čtvrti gruntu potřeba býti může na své vlastní útraty bez nejmenší vrchnostenské pomoci“ -Mlýn může prodat pouze se souhlasem vrchnosti, pakliže by hospodářzemřel bez potomků, mlýn připadne do rukou vrchnosti -Každý jeho syn nebo dcera na panském dvoře po nejméně tři roky bude sloužit jako pacholek, pasáček, děvka nebo pasnička za obyčejný plat -Pro službu na cizím panství či pro vstup do svazku manželského potřebuje majitel souhlas vrchnosti 

 V roce 1710 tento mlýn s jedním kolem a přináležejícími dvěma rybníčky obdrželi od hraběte a moravského hejtmana Maximiliána z Kounic a Rietbergu (1679-1746) k dědičnému užívání Jan a Martin (resp. Jiřík) Jankovi. Celý grunt byl tehdy vedený jako pololánický.(jb)

1828 František Zábojník

1930 již nebyl v provozu

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Asi v roce 2004 mlýn zbořen až na malé části zdí. Na leteckém snímku z roku 2003 mlýn ještě stojí, v roce 2006 již nahrazen novostavbou.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Zábojník

Historie mlýna také obsahuje:

1828 František Zábojník

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2017
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    přízemní
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Žádná položka není vyplněna

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Vytvořeno

      23.3.2020 11:25 uživatelem jbarcuch

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 26.3.2020 22:11
      REAPERXCX 28.3.2020 02:45
      doxa (Jan Škoda) 26.3.2020 10:10