Lačen, co mlynářova slepice - co myš v otrubách.
(české přirovnání)

mlýn Klášter Hradiště nad Jizerou I

mlýn Klášter Hradiště nad Jizerou I
42
Klášter Hradiště nad Jizerou
294 15
Mladá Boleslav
Klášter Hradiště nad Jizerou
50° 31' 23.6'', 14° 56' 43.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn stojí na okraji obce, pod pivovarem Klášter Hradiště nad Jizerou a je nejspodnějším vodním dílem na Zábrdce.
Okraj obce
Zábrdka
nepřístupný

Obecná historie:

V technické zprávě vodního díla - mlýn č.p.42 z roku 1933 vypracované Ing. J. Fantou je uvedeno: "Proti vodě nejbližší vodní dílo je šrotovna čp. 40, která je ve vzdálenosti 111m. Další vodní dílo proti vodě jest mlýn čp. 37 v Klášteře Hradišti n/Jiz., patřící Josefu Dürichovi." Info Zuzana Bártová


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Nejstarší věrohodné zmínky o mlýnech v Klášteře Hradišti nad Jizerou pocházejí z roku 1100.

Mlýn postavil v roce 1747 s povolením vrchnosti Jiřík Čáslavský na levém břehu Zábrdky těsně za mostem. V zápise pozemkové knihy je uvedeno, že „… ten mlejnek není pro sebe, nábrž patří k druhému mlejnu (čp. 37/38) tak, jakoby byly pohromadě. Jeden bez druhého se nesmí ani nemůže prodat“. (MH)

Josefinský katastr uvádí jako majitele Gottfrieda Wünsche, který vlastnil také mlýn čp. 37 (38).

Mlýn čp. 42 se v zápisech nazýval „Malým mlýnem“. Pravidlo, že je součástí mlýna čp. 37 (38) bylo zrušeno za mlynáře Václava Reiwalda (Regwalda). Ten podal žádost na vrchnostenský úřad, aby mu umožnil oddělení obou mlýnů. Žádost byla vyřízena kladně a od 16. 10. 1835 existovaly oba mlýny samostatně. Mlynář Václav Reiwald působil ve mlýně až do poloviny 19. st. Přistěhoval se sem z druhého mlýna čp. 37 (38). S manželkou Annou se jim zde narodilo 5 dětí. Marie Anastazie (1837), Anastazie Monika (1838), Václav Josef (1844), Alois Antonín (1847) a Emilie Anna (1848). Ve 40. letech mlynář rozšířil budovu mlýna a v roce 1846 k ní přistavěl nové hospodářské části. (MH)

Dle map stabilního katastru měl dvě vodní kola. (MH)

Počátkem 60. let si mlýn pronajal Jan Rypl. Do Kláštěra přišel z Roztok u Jilemnice. Byl synem roztockého mlynáře Františka Rypla. Za manželku měl Annu Hykovou z Habru. (MH)

Původně byl mlýn poháněn vodním kolem na střední vodu, v roce 1910 vydáno povolení na výměnu vodního kola Francisovou turbínou.

1912 Josef Šíp

V roce 1914 byla instalována Francisova turbína s horizontální hřídelí od firmy Prokopec s hltností 640 litrů za sekundu, spádem 2340 mm a výkonem 16,8 HP. (MH)

Ve 20. letech 20 st. je ve mlýně jmenován Karel Mencl.

V roce 1930 je uveden jako majitel Josef Pešan

V průběhu roku 1930 převzal mlýn Josef Vávra, který jej koupil od manželů Pešanových. V červnu 1933 proběhla revize celého zařízení, z níž se dochoval podrobný popis vodního díla. (MH)

V roce 1941 proběhla rekonstrukce Francisovy turbíny (výměna ložisek, regulace). (MH)

Po roce 1948 posledního mlynáře Josefa Vávru a jeho manželku vystěhovali na cizí statek, kde strávili několik let v jedné místnosti bez sociálního zázemí. (MH)

V roce 1958 se manželé Vávrovi mohli vrátit do mlýna a žili zde až do 80. let 20. st. Po nich se zde vystřídali další 2 majitelé. (MH)

Poslední majitel objektu v nedávné době znovu obnovil provoz turbíny. (MH)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Čáslavský
 • Wünsch
 • Regwald
 • Rypl
 • Mencl
 • Pešan
 • Vávra
 • Šíp

Historie mlýna také obsahuje:

pol. 18 st.  -  Jiří Čáslavský

zač. 19. st. Gottfried Wünsch (Wünsche)

1835 - ? Václav Regwald

1860 Jan Rypl (nájemce)

1912 Josef Šíp

do roku 1930 - Josef Pešan

od roku 1930 - manželé Josef a Marie Vávrovi.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2013
   městský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • raná moderna do roku 1920
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   Budovy mlýna jsou spojeny v jeden celek a uspořádány ve tvaru písmene U. Protilehlé budovy jsou situovány podél náhonu.

   Na štítě mlýna obráceného do křižovaky jsou plastické ozdobné prvky.\n

   1910  - vydáno povolení na výměnu vodního kola Francisovou turbínou s horizontální hřídelí, byla instalována v roce 1914

   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
     Žádná položka není vyplněna
     Dle zápisu z revize vodního díla z roku 1933: V čistírně byl prachový hranolový vysévač 3300 x 800 mm, koukolník neznámé výroby 2000 x 400 mm, průchodová loupačka s pláštěm 800 x 500 mm a klíčkový hranolový vysévač 1900 x 800 mm. Pro mletí pšenice se používala čtyřválcová stolice Luther, rýhovaná hladká 600 x 250 x 250 mm, pro mletí žita dvouválcová rýhovaná stolice Kohout 650 x 300 mm. Dále hranolový třídící vysévač 2000 x 900 mm, hranolový moučný vysévač 4000 x 900 mm a podobný vysévač 3600 x 900 mm, hranolový duetový vysévač 3300 x 900 mm. Pro čištění krupic zde byla jednoduchá reforma Prokopec 370 mm. Dále je uváděna jednoduchá míchačka neznámé výroby s válcem 1300 mm na obsah 50 q a dynamo Křižík o výkonu 3 kW poháněné turbínou. Pro šrotování se používalo složení francouzských kamenů o průměru 1020 mm a dvouválcové mačkadlo na oves neznámé výroby 450 x 300 mm. Mlýn mohl zpracovat 13 q pšenice a 19 q žita za 24 hodin. (MH)
     • stavidlo
     • náhon
     Mlýn je situován přímo na levém břehu Zábrdky. Pro regulaci množství vody vybudovali asi 22 m nad mlýnem stavidlo a jalovou strouhu uzavřenou jalovým stavidlem. Vodní cejch byl na čelní zdi v místě rozdvojení toku mezi jalovou strouhu a náhonem na mlýn, který pokračoval dál původním tokem Zábrdky. Před turbínou bylo další stavidlo, od něho se voda odváděla pod turbínu betonovým kanálem o světlosti 0,95 m a délce 8,5 m. (MH)
     Typturbína Francisova
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisV roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, spád 2,65 m, výkon 8 HP.
     Typturbína Francisova
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisV roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, spád 2,65 m, výkon 8 HP.
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorInternet
     NázevKlášter Hradiště nad Jizerou
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněnírok 1932
     Odkazhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou
     Datum citace internetového zdroje22.5.2013
     AutorInternet
     NázevKlášter Hradiště nad Jizerou
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněnírok 1932
     Odkazhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou
     Datum citace internetového zdroje22.5.2013
     AutorInternet
     NázevMLYNÁŘSTVÍ V 15. A 16. STOLETÍ
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://kemrove.unas.cz/1mlyny.htm
     Datum citace internetového zdroje22.5.2013
     AutorInternet
     NázevFotohistorie
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněníKlášter nad Jizerou -historická fotografie
     Odkazhttp://www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Mlada_Boleslav/Klaster_Hradiste_nad_Jize/Default.aspx
     Datum citace internetového zdroje22.5.2013
     AutorInternet
     NázevKlášter nad Jizerou
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněníHistorie
     Odkazttp://www.klasterhradiste.cz/index.php?akce=historie
     Datum citace internetového zdroje22.5.2013
     AutorIng. Fanta Josef
     NázevVodní dílo
     Rok vydání1933
     Místo vydáníMnichovo Hradiště
     Další upřesněníTechnická zpráva - projektová dokumentace
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesněníJičín, str. 24
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorZdeněk Jodas
     NázevVodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky
     Rok vydání2015
     Místo vydáníLiberec
     Další upřesněnístr. 258-259
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     22.5.2013 12:34 uživatelem Helena Špůrová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 25.3.2014 07:53
     doxa (Jan Škoda) 21.9.2020 13:45
     Zuzana B. 15.3.2014 22:10
     cestovatelka 9.12.2016 12:44