Nebojím se nikoho, řekl onen mlynář,
ale havrani mu vyklovali oči.
(německé přísloví)

Orlický, Vondrův mlýn

Orlický, Vondrův mlýn
65
Dolní cesta
Letohrad - Orlice
561 51
Ústí nad Orlicí
Orlice
50° 1' 18.1'', 16° 31' 45.5''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn, doložený k roku 1544, je od poslední stavební úpravy v roce 1925 čtyřpodlažní. Po znárodnění roku 1848 byl upraven pro potřeby JZD na sýpku. Původně k němu patřil rybník, pila a hospodářské stavení, které je dnes zbourané.
Mlýn se nachází ve středu někdejší obce Orlice, přímo pod kostelem, dnes je však Orlice okrajovou částí Letohradu.
Tichá Orlice
nepřístupný

Obecná historie:

 

 

 

Dodatek

Syn František - můj dědeček byl prý "pouze" správcem mlýna, majitelem byl nadále Karel Vondra. V uváděném roce 1947 ve mlýně žil můj dědeček František Vondra s babičkou Jiřinou Vondrovou. Dle jejího vyprávění se toho roku museli během krátkého času (několik dní) všichni vystěhovat, byl jim zabaven nejenom mlýn s pilou, ale i téměř veškerý movitý majetek přinálěžící k mlýnu včetně vozidel a zemědělské techniky. V restituci byla část mlýnu - kromě malé vodní elektrárny - vrácena naší rodině.

 


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Založen před rokem 1544 jako vrchnostenský

6. listopadu 1544 Jan mladší Strachota vložil do Desk zemských, že drží Orlici (zámek, dvůr poplužní, mlýn aj.)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Zatím nejstarší nalezená zmínka o mlýně je k roku 1733.

koncem 18. stol. emfyteuticky odprodán 

1825-1826 Leopold Jestřábek, orlický rychtář

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V roce 1871 kupuje mlýn Josef Fišer od Hlaváčka za 200 zl.

29. září 1880 bylo u mlýna zasazeno normální znamení a popsáno mlýnské zařízení.

1900 zakoupil Karel Vondra z Kunčického mlýna

Dne 18. srpna 1907 mlýn vyhořel a Karel Vondra jej znovu vystavěl.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1921 ve mlýně zřízena elektrárna, zásobující mj. družstevní mlékárnu v Orlici

1923-1927 syn Karla Vondry starostou

V roce 1947 byla na mlýn uvalena národní správa a o rok později byl mlýn s pilou znárodněn. Protokol o znárodnění ze dne 17. června 1949 uvádí mj. i znárodnění rybníka, který ovšem nakonec znárodněn nebyl.

1950 mlynář Karel Vondra a jeho syn František na kratší dobu uvězněni

Posledním majitelem byli Karel a Marie Vondrovi. Syn František, čerstvě ženatý, již mlýn nezdědil. Jeho bratr Karel byl mlynářem v Pekle. Pila pracovala až do 70. let 20. století. Počátkem 70. let 20. století také vyhořela hospodářská část domu a byly stržena.

18.3.1972 ve mlýně vypukl požár, ketrý zničil zadní část budovy se stájí, v níž uhynulo několik kusů dobytka

1985 ve mlýně zprovozněna MVE s výkonem 50 kW

Mlýn byl rodině vrácen v restituci.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Hlaváček
 • Fišer
 • Vondra
 • Jestřábek

Historie mlýna také obsahuje:

1825-1826 Leopold Jestřábek

-1871 Hlaváček 

1871-1900 Josef Fišer

1900-1939 - Karel Vondra (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   městský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   vícepodlažní
   Celý areál se skládá z několika budov. Dominantí je 3+1 podlažní budova skladů a sýpky se střešní nástavbou. Objekt pochází velkou částí z doby po přestavbě roku 1907-8. Hmota 1.NP v sobě obsahuje zřejmě zbytky zdiva původní budovy před rokem přestavby. V objektu se nachází především skladovací prostory se zbytky mlýnského zařízení. Stropy jsou v nižších podlažích železobetonové, podepřené ocelovými sloupy, v posledním podlaží se nachází dřevěný trámový strop podpíraný sloupy s pěkně tesařsky ztvárněnými hlavicemi. Jednotlivá podlaží spojuje strmé dřevěné schodiště. Fasáda objektu je z části původní z roku 1907-8 - část ke trati, včetně dobře patrného nápisu - "mlýn a pila Karla Vondry" - zčásti s upravenou fasádou z pozdějších adaptací.
   Další částí je dvoupodlažní obytná část, ve které bydlela rodina mlynáře Karla Vondry. Je pravděpodobně z velké části původní "novostavbou" z roku 1907-8. Hmotově a slohově se jedná o "typickou" dvoupodlažní měšťanskou stavbu přelomu 19. a 20.stol. Fasáda je jednoduše členěna lisénovým rámem, místy se zbytky decentní plastické výzdoby - okenní šambrány. Pěkně zachovalým prvkem výzdoby je datace a iniciály KV ve štítě.
   Dalším provozním celkem je zbytek dřevěných kůlen a prostoru bývalé pily. Je z větší části ve zříceninách.
   U objektu nad náhonem se nachází také objekt funkční? malé vodní elektrárny.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • střešní nástavba
   • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
   • trámový strop
   • krov
   • schodiště
   • existující torzo uměleckého složení
   Zachován pouze aspiratér a vzduchotechnika
   VýrobceTMS Pardubice, národní podnik
   Popis
   VýrobceTMS Pardubice, národní podnik
   Popis
   Nezjištěn
   • pila
   Dochovaný
   • výroba elektrické energie
   stav pily se nepodařilo zjistit
   Dřevěný objekt pily je v dezolátním stavu, z větší části zřícené, vybavení zřejmě chybí.
   Nad náhonem se nachází malá vodní elektrárna ve správě jedné ze zdejších firem. (Jediný objekt, který se nevrátil původním majitelům).
   • jez
   • stavidlo
   • náhon
   • rybník
   • odtokový kanál
   • turbínový domek
   Voda se dostává z řeky Tiché Orlice přes stavidlo do mlýnského náhonu v místech silničního mostu spojujícího části Kunčice a Orlice v blízkosti Orlické tvrze. Nachází se zde i jez. Dále voda prochází náhonem směrem k mlýnu, cestou podtéká železniční trať a dostává se ke mlýnu. Odtud odtéká náhonem s místy původními kamennými stěnami zpět směrem k řece. Cestou podtéká zpátky opět pod tratí, po chvíli podtéká pod silničním mostem spojujícím místní část Na Ostrově a ústí zpátky do řeky. Déka náhonu je cca 650m.
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   Výrobce
   Popis1930: 2 Francisovy turbíny, hltnost 1,92 m3/s, spád 1,8 m, výkon 34,5 HP
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   Výrobce
   Popis1930: 2 Francisovy turbíny, hltnost 1,92 m3/s, spád 1,8 m, výkon 34,5 HP
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   • sací filtr
   AutorHácová Hana (Klimešová Hana)
   NázevVodní mlýny na Orlickoústecku a Žamberecku
   Rok vydání2005
   Místo vydáníPF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorHácová Hana (Klimešová Hana)
   NázevVodní mlýny na Orlickoústecku a Žamberecku
   Rok vydání2005
   Místo vydáníPF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorAlois a Pavel Taclovi
   NázevPozdrav z Kyšperka - Letohrad na historických pohlednicích ze sbírky Aloise Tacla
   Rok vydání2000
   Místo vydáníLetohrad
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorVladimír Švec
   NázevHistorie města Kyšperk, obcí Kunčice, Orlice a Rotnek (Červená) a města Letohrad v datech
   Rok vydání2007
   Místo vydáníLetohrad
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorMinisterstvo financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
   Rok vydání1932
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněníSešit 04 (Hradšec Králové), s. 28
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje

   Místo uloženíSOkA Ústí nad Orlicí
   Název fonduMezifondová sbírka kronik
   Název archiválie
   Evidenční jednotka
   Inventární číslo, signaturakn. č. 548
   Místo uloženíSOkA Ústí nad Orlicí
   Název fonduMezifondová sbírka kronik
   Název archiválie
   Evidenční jednotka
   Inventární číslo, signaturakn. č. 548
   Místo uloženíSOkA Ústí nad Orlicí
   Název fondu
   Název archiválieVodní kniha ÚO Žamberk
   Evidenční jednotka
   Inventární číslo, signaturakn. č. 6, f. 37
   Místo uloženíNA Praha
   Název fonduMlynářské ústředí
   Název archiválie
   Evidenční jednotka368
   Inventární číslo, signatura

   Základní obrázky

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - interiér

   Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - vodní dílo

   Současné fotografie - technologické vybavení

   Ostatní

   Vytvořeno

   26.8.2014 20:46 uživatelem Hana Klimešová

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 10.9.2017 16:03
   Radomír Roup 17.6.2018 09:15
   doxa (Jan Škoda) 16.12.2019 10:11
   VOROS (Rostislav Vondra) 31.8.2014 14:07