Stal se z biskupa mlynářem.
(francouzské rčení)

Poznáváme vodní mlýny